Foto: Will Rombouts

Volkspartij: ‘Wie heeft laatste woord over coronamaatregelen zwembaden?’

STEENBERGEN – Wie heeft er vanuit de overheden het laatste woord over de coronamaatregelen met betrekking tot de zwembaden in de gemeente Steenbergen? In een namens de fractie-Volkspartij geschreven brief verzoekt raadslid Danker Kouwen het college om duidelijkheid hierover.


“In deze tijd van coronamaatregelen vanuit de overheden zijn ook onze twee gemeentelijke zwembaden onderhevig aan veel extra regelgeving en maatregelen,” zo constateert Kouwen namens zijn fractie in een brief aan burgemeester en wethouders. “Dit heeft als gevolg dat de baden later, beperkt of helemaal niet opengaan voor het grote publiek die al jaren vol tevredenheid gebruik maakt van onze twee zwembaden”.

Verzwaring

Volgens Kouwen is het voor de fractie-Volkspartij onduidelijk wie nu in de regelgeving het laatste woord heeft en of dit laatste woord dan in lijn is met de landelijke regelgeving. Hij wil van het college weten hoe dit precies zit aangezien één en ander ook gevolg heeft voor de financiële huishouding van de baden - zwembad Aquadintel in Dinteloord en zwembad De Meermin in Steenbergen - en daarmee dus eveneens direct voor de Gemeente Steenbergen. Hiernaast wil hij van het college antwoord op de vraag of de regels die worden opgedragen aan de twee zwembaden in lijn zijn met de landelijke regelgeving en wat deze norm is. Kouwen is verder benieuwd, in geval van verzwaring van de landelijke maatregelen, of het college kan aangeven waarom dit dan het geval is en vanuit welke organisatie die verzwaring dan wordt opgelegd.

Financiële gevolgen

In zijn brief verzoekt Kouwen burgemeester en wethouders bovendien om uitleg over de mogelijke financiële gevolgen zijn voor de baden en voor de Gemeente Steenbergen. ´Last but not least´ wil hij dat het college inzicht verschaft over de wijze waarop de communicatie tussen de overheden, de zwembaden, de Gemeente Steenbergen en de bevolking plaatsvindt.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES