Volkspartij en PvdA stellen vragen over plannen uitbreiding glastuinbouwgebied
Foto: Pixabay

Volkspartij en PvdA stellen vragen over plannen uitbreiding glastuinbouwgebied

STEENBERGEN - De fracties van de Volkspartij en de PvdA in de gemeenteraad van Steenbergen hebben schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijke plannen van initiatiefnemers om te komen tot uitbreiding van het glastuinbouwgebied nabij de A4, de Westlandselangeweg, de Ligneweg en de Aanwas.


De Volkspartij verzoekt met name aan het college duidelijkheid te verschaffen over het standpunt dat zij inneemt aangaande dergelijke ontwikkelingen of hoe zij reageert als een concrete aanvraag wordt gedaan. Ook wordt gevraagd of het college het met de Volkspartij eens is dat het nu geldende bestemmingsplan geen ruimte en mogelijkheden biedt om nog meer glastuinbouw op die plaats mogelijk te maken.

Traject

"Weliswaar is in de Structuurvisie, welke al dateert van 2012, opgenomen dat dit in een later stadium in een vervolgproces aan de orde kan komen, maar pas na vaststelling van een bestemmingsplan, waarbij zaken als financieel-economische uitvoerbaarheid, verkeer en landschappelijke inpassing aan de orde komen", stelt Michel Lambers van de Volkspartij. "Bovendien is de afgelopen jaren vastgesteld dat de huisvesting van arbeidsmigranten een belangrijk onderwerp is wat geregeld moet worden. Kort samengevat moet er nog een heel ruimtelijk ordening traject worden gevolgd voordat planuitvoering mogelijk is."

De kernvraag welke zich nu ook voordoet is volgens de Volkspartij of de gemeente Steenbergen verdere uitbreiding van het glasareaal toestaat. "Vooralsnog is de focus met name gericht op volwaardige afronding van het gebied Nieuw Prinsenland nabij Cosun Beet Company, de voormalige Suikerunie, tussen Dinteloord en Stampersgat."

Bedreiging

De PvdA stelde in maart ook al vragen aan het college over het initiatief om nog meer kassen te bouwen in het Westlandgebied. Onlangs heeft de partij een gesprek gevoerd met de initiatiefnemers, nadat eerst met de actiegroep was gesproken. De PvdA wil van burgemeester en wethouders weten of er nu wel gesproken is met de initiatiefnemers. omdat dit in maart nog niet het geval was. 

De initiatiefnemers denken, aldus de PvdA, over een plan om 40-50 hectare extra kassen neer te zetten. "Is het college van mening dat hier een economische kans ligt? Of is het college het met de PvdA eens dat hier vooral een bedreiging voor het open landschap ligt, waar economische ontwikkelingen van enkele ondernemers niet tegen opwegen", vraagt fractievoorzitter Nadir Baali in de brief aan het college. En verder: "Kan het college juridisch gezien aangeven of 40-50 hectare mogelijk is? Is er meer mogelijk? Of is er ruimte voor bijvoorbeeld slechts een aantal hectare?" Ook wil Baali weten of het college van plan is om met de actiegroep in gesprek te gaan.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief