Lof voor Wmo-ondersteuning in gemeente Steenbergen
<p>Wethouder Koos Krook is ervan overtuigd dat vrijwilligers heel veel inwoners steun kunnen bieden.&nbsp;</p>

Wethouder Koos Krook is ervan overtuigd dat vrijwilligers heel veel inwoners steun kunnen bieden. 

(Foto: Gemeente Steenbergen)

Lof voor Wmo-ondersteuning in gemeente Steenbergen

STEENBERGEN - Inwoners van de gemeente Steenbergen tonen zich lovend over de ondersteuning die zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen. Zij belonen deze met een rapportcijfer 8,4. Dat blijkt uit het zogeheten cliëntervaringsonderzoek.


Jaarlijks voert de Gemeente Steenbergen onderzoek uit naar de bevindingen van haar inwoners over de ondersteuning die zij vanuit de Wmo ontvangen. Vanuit de Wmo helpt de gemeente haar inwoners bijvoorbeeld als er behoefte is aan huishoudelijke ondersteuning, vervoer voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen of aanpassingen voor in de woning. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek helpen de Gemeente Steenbergen bij het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening en ondersteuning. Wethouder Koos Krook, portefeuillehouder zorg, noemt het rapportcijfer 8,4 voor de kwaliteit van de ondersteuning prachtig. “Dat is een mooie pluim voor alle inzet van onze Wmo-collega’s bij Vraagwijzer,” stelt hij. Achterover leunen is er volgens hem echter niet bij. “We gebruiken het onderzoek juist om onze dienstverlening verder te verbeteren.”

Thema’s

De resultaten gaan over het jaar 2019. Ongeveer duizend inwoners met een Wmo-voorziening zijn aangeschreven. Van hen deden er 379 mee aan het onderzoek. In de vragenlijst kwamen diverse thema’s aan bod, zoals het contact met de medewerkers van Vraagwijzer, de kwaliteit van de ondersteuning, het effect van de ondersteuning en aanvullende vragen, zoals ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers. Uit de antwoorden blijkt dat de tevredenheid onder Wmo-cliënten in de gemeente Steenbergen hoger ligt dan in twaalf vergelijkbare gemeenten. Ten opzichte van voorgaande jaren is er over 2019 een lichte stijging in de tevredenheid waarneembaar. Inwoners zijn tevreden over het contact en de snelheid waarmee ze worden geholpen. Het uiteindelijke doel van de ondersteuning is dat deze bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven, een vraag die in het onderzoek wordt beoordeeld met een 7,9 als rapportcijfer. Uit het onderzoek blijkt dat de bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner aandacht behoeft. Ruim 60% weet niet precies wat een onafhankelijk cliëntondersteuner kan betekenen voor een inwoner. De cliëntondersteuner kan de inwoner helpen zijn of haar weg te vinden bij alle vragen die te maken hebben met het welbevinden. Daarnaast kan de cliëntondersteuner een inwoner ook ondersteunen en meegaan naar een keukentafelgesprek met de Gemeente Steenbergen.

Vrijwilligers

Ten slotte wijst het onderzoek uit dat het groot aandeel cliënten niet duidelijk is wat een vrijwilliger aan ondersteuning kan bieden. Wethouder Krook: “Dit is een mooie kans om meer aandacht te vragen voor de inzet en het mooie werk dat alle vrijwilligers doen. Ik ben ervan overtuigd dat, juist in deze tijd, zij voor heel veel inwoners steun kunnen bieden. Het Vrijwilligers Informatiepunt Steenbergen is hier hard mee aan de slag. Zij heeft bijvoorbeeld net een nieuwe website gelanceerd.” Vanaf dit jaar (2020) werkt de Gemeente Steenbergen met een doorlopend cliëntervaringsonderzoek. Inwoners worden vanaf het moment dat zij ondersteuning ontvangen, gedurende het jaar in drie fases bevraagd middels een korte vragenlijst in plaats van een eenmalig, jaarlijks onderzoek. Daarmee kan de Gemeente Steenbergen sneller anticiperen op de tussentijdse resultaten van het onderzoek.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief