PvdA in geweer tegen mogelijke komst grootschalige mestfabrieken
Foto: archief Weekblad dec Bode

PvdA in geweer tegen mogelijke komst grootschalige mestfabrieken

STEENBERGEN - De PvdA-fractie in Steenbergen heeft, samen met de PvdA-fracties in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal, haar zorgen uitgesproken over de mogelijke komst van grootschalige mestfabrieken in de regio West-Brabant.


“De afgelopen weken steekt een zorgelijk signaal steeds weer de kop op: Gedeputeerde Staten Noord-Brabant zijn op zoek naar locaties voor grootschalige mestverwerking in West-Brabant,” zo stellen de fractievoorzitters Nadir Baali (PvdA Steenbergen), Joey van Aken (PvdA Bergen op Zoom), Wendy de Koning (PvdA Woensdrecht) en Michael Yap (PvdA Roosendaal) in een gezamenlijke verklaring. “De gevolgen voor de natuur en leefomgeving zijn makkelijk in te schatten: groen verdwijnt, stikstof neemt toe, en geuroverlast voor onze inwoners bereikt een hoogtepunt. Deze mestfabrieken zijn simpelweg slecht voor de gezondheid van mensen.”

Inkeer

Het viertal spreekt de hoop uit dat de Provincie Noord-Brabant tot inkeer komt, en zich houdt aan eerder gestelde kaders die mestverwerking alleen op bedrijventerreinen toestaan, waarbij grootschalige mestverwerking sowieso uit den boze is. “Wat de PvdA betreft is er überhaupt geen behoefte aan meer mestfabrieken, die slechts noodzakelijk zijn bij zaken als grootschalige veeteelt. Daar is de PvdA sterk op tegen: winst voor enkelen, overlast voor velen.” 

Milieubeoordeling

De fractievoorzitters wijzen op het komende maand door de Provincie Noord-Brabant te publiceren zogeheten planMER MEST, een ruimtelijke milieubeoordeling van potentiële gebieden aangaande de geschiktheid voor centrale mestbewerking. “Wij gaan ervan uit dat de colleges van burgemeester en wethouders in West-Brabant (in gezamenlijkheid) richting de Provincie Noord-Brabant in stelling komen tegen grootschalige mestverwerking in onze regio: nu en in de toekomst.”

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief