Vragen rond frauduleuze lening van twaalf miljoen euro uit naam van Gemeente Steenbergen
Foto: Pixabay

Vragen rond frauduleuze lening van twaalf miljoen euro uit naam van Gemeente Steenbergen

STEENBERGEN - Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Feit is echter wel dat een persoon die zich valselijk voordeed als bevoegd vertegenwoordiger van de Gemeente Steenbergen erin is geslaagd om bij de NWB Bank een lening van twaalf miljoen euro los te peuteren én betaald te krijgen.


De zaak kwam aan het licht nadat de Gemeente Steenbergen recentelijk een betalingsverzoek voor de eerste aflossingstermijn à tien procent van de verstrekte lening ontving. Hierop gingen de alarmbellen af en werd vastgesteld dat sprake was van identiteitsmisbruik en dat de lening aan een fraudeur is verstrekt. Op dit moment wordt door het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar deze zaak.

Opheldering

Voor fractievoorzitter Kees Gommeren van de Steenbergse VVD-fractie reden, naar eigen zeggen met het oog op transparantie, om in de pen te klimmen en het college om opheldering te vragen. Zo wil hij in de eerste plaats van burgemeester en wethouders weten of het aflossingsverzoek voor een bedrag van twaalf miljoen euro bij hen het eerste vermoeden van identiteitsfraude deed rijzen of dat daarvoor reeds op een eerder moment aanwijzingen bestonden. In het laatste geval wil Gommeren namens zijn fractie antwoord op de vraag op welk moment die aanwijzingen zijn verkregen en waaruit deze bestonden. Voorts is hij benieuwd of het klopt dat op naam van de Gemeente Steenbergen een bankrekening is geopend en dat vervolgens voornoemd leningbedrag is gestort op deze bankrekening. Mocht dit het geval zijn, dan wil hij een verklaring waarom hierover geen signalen zijn ontvangen. Hij wil hiernaast weten of burgemeester en wethouders de mening van de VVD-fractie delen dat het college, gezien het belang van deze kwestie, de voltallige gemeenteraad per ommegaande hierover had moeten informeren. Indien dit het geval is, wil hij uitleg over het tot dan toe nagenoeg ontbreken van elke gestructureerde vorm van raadscommunicatie en externe communicatie door het college.

Financiële risico

Gommeren wil verder antwoord op de vraag waarom pas op 18 januari jongstleden de leden van het Audit Committee hierover zijn geïnformeerd en niet de voltallige gemeenteraad. Hiernaast stelt hij burgemeester en wethouders de vraag of zij kunnen garanderen dat er door of voor risico en rekening van de Gemeente Steenbergen géén lening à twaalf miljoen euro is aangegaan zonder dat daarvoor de gemeenteraad is geraadpleegd. Bovendien wil hij uitleg over het financiële risico dat de Gemeente Steenbergen loopt uit hoofde van aansprakelijkheid jegens de bank, mocht er onverhoopt sprake zijn geweest van samenspanning tussen de fraudeur en een medewerker van de Gemeente Steenbergen. Ook vraagt hij burgemeester en wethouders of zij de mening van de VVD-fractie delen dat dit risico in potentie alle komende besluiten van de gemeenteraad kan beïnvloeden, waarvan een beleidsmatige stilstand het gevolg kan zijn.

Juridisch advies

Kees Gommeren wil verder van het college weten of de Gemeente Steenbergen verzekerd is tegen de mogelijke financiële schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Ook informeert hij bij het college naar de status van het onderzoek door het Openbaar Ministerie. Voorts wil hij van burgemeester en wethouders weten of zij, onmiddellijk na het bekend worden van deze fraude, om juridisch advies hebben gevraagd. Mocht dit het geval zijn, dan wil hij weten wat het advies inhoudt en waarom dit niet direct is gedeeld met de gemeenteraad. Ook als het college zich niet juridisch laten adviseren wil hij uitleg. Verder is Gommeren benieuwd naar de maatregelen die door het college zijn en worden genomen, teneinde de financiële gevolgen voor de Gemeente Steenbergen te minimaliseren. ‘Last but not least’ wil hij weten of er preventieve maatregelen zijn die door de Gemeente Steenbergen genomen dienen te worden om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Politiek trucje

PvdA-fractievoorzitter Nadir Baali noemt de door Gommeren gestelde vragen aan het college ‘een goedkoop politiek trucje om de aandacht te trekken’. “Er was als fractievoorzitters afgesproken dit zo spoedig mogelijk naar buiten te brengen,”meldt hij. ‘Denk aan een paar weken. Maar wel in samenspraak met het OM, de NWB Bank zelf en de burgemeester. Het is immers een ingewikkeld juridisch verhaal dat eigenlijk niet eens bij de raad thuishoort. Het schenden van die afspraak door de VVD is hoogst onfatsoenlijk.”

NWB Bank

De NWB Bank heeft inmiddels bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van oplichting.De bank is het slachtoffer geworden van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan,” zo laat zij weten. “Nog niet alle feiten en omstandigheden rondom deze transactie zijn duidelijk. NWB Bank heeft de relevante toezichthouders ingelicht en direct een onderzoek ingesteld. De mogelijke schade heeft geen materiële invloed op de financiële positie van de bank.” In het belang van het onderzoek van het Openbaar Ministerie doet NWB Bank geen verdere mededelingen.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief