Gemeente Steenbergen gaat aangifte doen in fraudezaak miljoenenlening
Foto: Pixabay

Gemeente Steenbergen gaat aangifte doen in fraudezaak miljoenenlening

STEENBERGEN - De Gemeente Steenbergen bereidt een aangifte voor naar aanleiding van de frauduleuze geldlening van twaalf miljoen euro die in naam van de Gemeente Steenbergen is afgesloten bij de NWB Bank in Den Haag.


Dat meldt het Steenbergse college in een mededeling aan de raad. Burgemeester en wethouders maken hiernaast kenbaar dat binnen de eigen organisatie inmiddels de eerste onderzoeken zijn gedaan en afgerond. “Ondanks dat er niet direct aanleiding was om aan te nemen dat er sprake zou zijn van betrokkenheid binnen de gemeente Steenbergen en intern beleid dat niet op orde is, zijn interne processen en protocollen wel direct tegen het licht gehouden,” aldus het college.


Conclusies

Daarbij is een aantal belangrijke conclusies getrokken. Zo is het treasurybeleid van de Gemeente Steenbergen volgens het college op orde is en zijn de processen goed verankerd zijn. Hiernaast is duidelijk geworden dat er vóór ontvangst van de betalingsherinnering van de NWB Bank enkele weken geleden nimmer poststukken of andere documenten ontvangen zijn van de NWB Bank die konden wijzen op het bestaan van de betreffende geldlening. “Met andere woorden, de Gemeente Steenbergen heeft niet anders of eerder kunnen handelen dan zij nu gedaan heeft, omdat er voor dat moment geen enkele wetenschap was of had moeten zijn binnen onze organisatie,” zo stelt het college, dat benadrukt dat uit de verrichte onderzoeken niet is gebleken van interne betrokkenheid op wat voor wijze dan ook.


Samenwerking

De mededelingen over de stand van zaken rond aangifte en intern onderzoek komen nadat de raad enkele weken geleden al - via de audit committee dan wel (in vertrouwen) via het presidium - werd geïnformeerd over de constatering dat er namens de Gemeente Steenbergen een geldlening ter hoogte van twaalf miljoen euro was aangevraagd en ook afgesloten bij de NWB Bank te Den Haag, geld dat nimmer daadwerkelijk door de gemeente Steenbergen is aangevraagd of ontvangen. “Zoals toen reeds aangegeven en wat ook nu nog steeds het geval is, staan wij in goed contact met de NWB Bank en werken wij goed samen ten aanzien van deze - voor alle partijen - precaire kwestie,” zo schrijven burgemeester en wethouders. “In het belang van de zaak verlenen wij elkaar medewerking waar we kunnen. Zo hebben wij ingestemd met het verzoek van de bank om te wachten met het doen van onze aangifte tot het moment waarop de bank haar aangifte bij het Openbaar Ministerie afgerond had. Op deze manier konden wij vervolgens via dezelfde contactpersonen bij het OM onze aangifte doen, een en ander met als doel dat het OM de aangiften als één integrale zaak kan oppakken. Na ontvangst van de bevestiging van de bank dat haar aangifte afgerond is, zijn wij in contact getreden met het OM.”


Aangifte

Dat er niet direct aangifte is gedaan door de Gemeente steenbergen heeft zo zijn redenen, legt het college uit. “Het OM was op dat moment intern in overleg over bij welke tak van het OM de aangifte thuishoort. Uitsluitsel hierover is door ons afgewacht, zodat we zekerheid zouden hebben over waar en/of bij wie en hoe we aangifte dienen te doen. Vorige week donderdag hebben we hierover uitsluitsel gekregen; aangifte door ons kan gedaan worden bij het arrondissementsparket Den Haag. Op dit moment bereiden wij de aangifte voor.”


Bezoek aan NWB Bank

Volgens het college brengt burgemeester Ruud van den Belt komende donderdag een bezoek aan de NWB Bank om aldaar met de directievoorzitter van de bank in overleg te treden over de kwestie. “Dit gesprek heeft niet enkel als doel om de samenwerking in dezen te bespreken en verder afstemming te zoeken met elkaar, maar ook om nog openstaande vragen aan onze zijde beantwoord te krijgen.”


Zwaarwegende belangen

Tot slot komt het college in de raadsmededeling nog even terug op de door de VVD-fractie gestelde vragen over de fraudezaak, welke ertoe leidden dat de kwestie voortijdig in de openbaarheid kwam. Een gegeven dat burgemeesters en wethouders betreuren, zo maken zij duidelijk. “Vanzelfsprekend staat het belang van openbaarheid en transparantie ook bij ons bovenaan, maar soms zijn er andere, dusdanig zwaarwegende belangen aanwezig, waardoor we genoodzaakt zijn om het belang van openbaarheid en transparantie tijdelijk op de tweede plaats te zetten. In deze zaak zijn dergelijke belangen aanwezig, namelijk het belang van niet-openbaarheid in het kader van het strafrechtelijk onderzoek en de lopende interne onderzoeken van het grootste slachtoffer in dezen, de NWB Bank.”

Stroomversnelling

Laatstgenoemde partij had het college met klem verzocht heeft om de kwestie vooralsnog vertrouwelijk te houden, waarop burgemeester en wethouders - na afstemming in het presidium - de toezegging deden dit verzoek te zullen respecteren. Door de vragen van de VVD-fractie is volgens het college een en ander in een stroomversnelling is gekomen en heeft dit gezorgd voor een verstoring van de opgebouwde relatie met de NWB Bank, wat mogelijk kan leiden tot een verstoring van het huidige proces.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief