Fort Henricus moet toeristische hotspot worden
<p>Impressie van de beoogde upgrade van Fort Henricus in Steenbergen.</p>

Impressie van de beoogde upgrade van Fort Henricus in Steenbergen.

(Artists impression Gemeente Steenbergen)

Fort Henricus moet toeristische hotspot worden

STEENBERGEN - Natuur, cultuurhistorie, ondernemerschap, verbinden en activiteiten: dat zijn de trefwoorden die samenhangen met de plannen die er zijn voor het upgraden van Fort Henricus en het omliggende gebied, zodat de gemeente Steenbergen straks als toeristische trekpleister nog aantrekkelijker wordt. Wethouder Esther Prent lichtte woensdag middels een 3D-animatie alvast een tipje van de sluier op. Komende dinsdag mag de raad haar oordeel vellen over de plannen.


Twintig jaar geleden was er niet veel meer dan een akker over van het statige Fort Henricus dat, als onderdeel van de West Brabantse Waterlinie, ooit de vesting Steenbergen beschermde tegen aanvallen vanuit zee. Tijden veranderen echter. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het in ere herstellen van de West Brabantse Waterlinie. Middels twee restauratierondes - in respectievelijk 2008 en 2017 - herrees de historische locatie Fort Henricus voor een belangrijk deel uit haar as. Daarnaast werden in 2017 door de gemeente Steenbergen de loodsen aan de Schansdijk aangekocht. Met die acties en werd de basis gelegd voor een nieuwe toekomst.

Verbinder

Het leidde, in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, namelijk tot de realisatie van een nieuw ontwikkelingsperspectief voor een groter, samenhangend gebied: het reeds vastgestelde ontwikkelingsperspectief Buitengebied De Heen-Steenbergen. Voor Fort Henricus is nu een deeluitwerking van dat perspectief gemaakt. Voor de verdere uitwerking hiervan is de Gemeente Steenbergen in overleg met de Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, waterschap Brabantse Delta en ondernemers. Uitgangspunt is de realisatie van een aantrekkelijker Steenbergen, voor zowel inwoners als bezoekers. Fort Henricus, met haar historische ligging, wordt daarbij gezien als de ideale verbinder. Als een toegangspoort van het buitengebied naar de stad en vice versa, en van de regio naar Steenbergen en omgekeerd.

Zichtlijn

In de deeluitwerking van het perspectief van Fort Henricus is een aantal zaken opgenomen. Kijkend naar locaties op en rond Fort Henricus die mogelijkheden bieden aan ondernemers, is volgens wethouder Esther Prent permanente bebouwing niet mogelijk. Wel zouden de contouren van de voorheen aanwezige bebouwing via een lichte stalen constructie kunnen worden vormgegeven. Een dergelijke constructie zou tijdens evenementen kunnen worden omgevormd tot ‘binnenruimte’. Voor wat betreft de huidige bebouwing ten zuiden van Fort Henricus: die kan volgens het college worden gesloopt. Met uitzondering dan van de oostelijke loods, zo lang er vanaf de aanrijroute maar een zichtlijn op het nu nog ‘verstopte’ fort is. De oostelijke loods biedt ondernemers namelijk een plek van waaruit zij hun diensten kunnen aanbieden. “En daarbij staan we open voor ideeën,” meldt wethouder Esther Prent. Om de andere gebouwen te kunnen verwijderen, zal de Gemeente Steenbergen overigens wel de bedrijfswoning en de zogeheten Romneyloods moeten kopen.

Water

De sloop van die bedrijfswoning is ook van belang voor de vervolmaking van de gracht rond het fort, een eveneens gekoesterde wens. Een ander belangrijk punt is de toegang tot het water. Die is eigenlijk alleen mogelijk op het terrein tussen de inlaat naar de Graaf Hendrikpolder en de snelweg: de ‘Leurschans’, het terrein waar nu de Romneyloods staat. De binding met het water is volgens wethouder Esther Prent een essentieel punt. “De Steenbergse Vliet is een parel op het gebied van recreatie. Fort Henricus is bij uitstek geschikt om een tussenstop te maken of van het water te genieten. Er kunnen ook wateractiviteiten worden aangeboden.”

Uitvoeringsplan

Plannen genoeg dus, al zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Zo moet er door de Provincie Noord-Brabant nog een wijziging van de agrarische bestemming worden afgegeven, wat normaliter pas geschiedt op het moment dat er een concreet inrichtingsplan ligt. Maar eerst is het de beurt aan de gemeenteraad. Als zij groen licht geeft, kan het gesprek met de verschillende ondernemers die interesse hebben in het gebruik van de gemeentelijke loods worden afgerond. “We hebben hen meegenomen in de plannen en gelukkig zijn zij ook enthousiast,” meldt wethouder Esther Prent. “We zullen dan ook een zorgvuldige afweging moeten maken om te beslissen met welke partij we Fort Henricus het beste nieuw leven in kunnen blazen.” Zij hoopt aan het einde van het jaar een concreet uitvoeringsplan met financiële paragraaf aan de raad te kunnen voorleggen.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief