<p>Volgens het college geeft de bibliotheek met het nieuwe afhaal- en inleverpunt invulling aan haar leveringsverplichting.</p>

Volgens het college geeft de bibliotheek met het nieuwe afhaal- en inleverpunt invulling aan haar leveringsverplichting.

(Foto:Will Rombouts)

Steenbergs college: ‘Bieb in tankstation is creatieve oplossing’

DINTELOORD - “Met de realisatie van een afhaal- en inleverpunt in het winkeltje van het BP-tankstation in Dinteloord geeft Bibliotheek West-Brabant invulling aan haar leveringsverplichting om bibliotheekwerk te continueren en beschikbaar te stellen aan inwoners van de gemeente Steenbergen,” zo stelt het Steenbergse college. “Binnen de door de raad gestelde kaders is zij bovendien tot een creatieve oplossing voor het huisvestingsvraagstuk in Dinteloord gekomen. Daar zijn we trots op.”


Het is in een notendop de reactie van burgemeesters en wethouders op namens fractie D66 gestelde vragen door Loes Baselier, Tim Huisman en Ad Theuns over het eind februari in het leven geroepen afhaal- en inleverpunt van Bibliotheek West-Brabant in een niet alledaagse setting: het winkeltje van het BP-tankstation van Pieter Vlamings aan de Steenbergseweg. Dit als gevolg van plaatsgebrek in basisschool De Regenboog aan de Burgemeester Meester H. Popstraat, de voormalige locatie van het punt. Over het nieuwe afhaal- en inleverpunt in het tankstation heeft de fractie D66 zo haar twijfels. Zij noemt de nieuwe locatie van de volwassenenbibliotheek, aan de rand van Dinteloord, ‘nogal bedenkelijk’. Volgens de fractie zijn er ‘talloze andere, centrale en duurzame ruimtes in het centrum van Dinteloord om de bibliotheek te huisvesten’. Bovendien stuit het de fractie D66 tegen de borst dat zij van de verhuizing kennis heeft moeten nemen via de media.

Brede programmering

Het college blijkt er allemaal minder moeite mee te hebben. Volgens het college geeft de bibliotheek met het nieuwe afhaal- en inleverpunt in Dinteloord gewoon invulling aan haar leveringsverplichting om het bibliotheekwerk te continueren en beschikbaar te stellen aan inwoners van Steenbergen, binnen de daarvoor gestelde kaders van de raad. “De budgettaire kaders voor het bibliotheekwerk in Steenbergen zijn de afgelopen tien jaar met zo’n 80.000 euro verkleind als gevolg van bezuinigingen,” lichten burgemeesters en wethouders toe. “De nadruk van de dienstverlening van de bibliotheek is daarmee vervolgens verschoven in de richting van brede programmering in plaats van het in stand houden of uitbouwen van fysieke locaties. Deze verschuiving is in december 2017 door de raad in de ‘Lokale uitwerking bibliotheekbeleid gemeente Steenbergen 2018’ als beleidsmatig kader vastgesteld. In de uitwerking is de uitrol van het programma van ‘de bibliotheek op school’ (dBos) centraal gesteld. Daarnaast is de bibliotheek binnen de gestelde kaders zelf verantwoordelijk voor de invulling van huisvesting en/of servicepunten.”

Verantwoordelijkheid

Het college meldt op 11 februari 2021 door de bibliotheek nader te zijn geïnformeerd over een op handen zijnde verhuizing binnen Dinteloord, vanwege ruimtegebruik in basisschool De Regenboog. Dat de fractie D66 het nieuws over het nieuwe afhaal- en inleverpunt uit de media moest vernemen, is volgens het college een zaak van Bibliotheek West-Brabant. “Wij hebben hier als gemeente geen rol in; wij gaan niet over de huisvesting van de bibliotheek. Binnen de subsidieafspraken is de bibliotheek zelf verantwoordelijk voor de eigen huisvesting. De bibliotheek maakt zelf afspraken met eventuele verhuurders. Het is aan de bibliotheek te bepalen op welk moment er wordt gecommuniceerd over wijziging van locatie(s).” In de volgens fractie D66 volop beschikbare alternatieve locaties voor huisvesting van het afhaal- en inleverpunt heeft de Gemeente Steenbergen volgens het college geen stem. “Wij gaan niet over de huisvestingsafspraken van de bibliotheek. De bibliotheek is zelf op zoek gegaan naar nieuwe huisvesting, passend binnen de eigen exploitatie.”

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief