<p>Zonnevelden in het Oudland? Het zou een aantasting van het landschap betekenen.</p>

Zonnevelden in het Oudland? Het zou een aantasting van het landschap betekenen.

(Foto: Ilona Veldboer)

Zonneparken Oudland lijken van de baan

STEENBERGEN - Als het aan het Steenbergse college ligt, komen er in het Oudland geen zonneparken. Bij de gemeenteraad ligt nu het voorstel tot het starten van een procedure om de Visie Energie en Ruimte aan te passen.


Uitgangspunt is het schrappen trede 4b uit de zogeheten zonneladder. Hierdoor zal er geen medewerking worden verleend aan zonne-initiatieven die wel landbouwgrond benutten, maar tegelijkertijd een duidelijke meerwaarde hebben voor onder meer natuur, ecologie en groenstructuur. Het gaat hierbij om de voorgenomen zonneparken Waterhoefke en Oudlandsche Watergang.

Petitie

Het genoemde onderdeel van de zonneladder bracht zowel voor als na de vaststelling van de Visie Energie en Ruimte veel maatschappelijke en politieke discussie met zich mee. Zo startten bewoners en liefhebbers van het Oudland, verenigd in de werkgroep Bescherm het Oudland, een petitie tegen de komst van zonnepanelen, welke bijna 2.400 protesthandtekeningen opleverde. Ook de politiek kwam in beweging. De PvdA bijvoorbeeld ontpopte zich als voorstander van het toekennen van de status van beschermd natuur- en recreatiegebied aan het Oudland. Samen met VVD en D66 diende zij eind maart nog de motie ‘Oudland Vrij van Zonneparken’ in. Die motie haalde het weliswaar niet, de reacties erop konden de goedkeuring van de werkgroep Bescherm het Oudland zeker wegdragen. De Volkspartij en CDA namen namelijk onomwonden stelling tegen de vestiging van zonneparken in het Oudlands Laag. Zij vonden het echter te prematuur om dit meteen al te bekrachtigen. Net als de fractie van Gewoon Lokaal! maakten zij duidelijk veel waarde te hechten aan het volgen van het proces. Dit betekent dat zij, zoals eerder afgesproken, er de voorkeur aan gaven om de evaluatie van de visie Energie en Ruimte af te wachten. De hierin opgenomen zonneparken (Waterhoefke, Oudlandsche Watergang en Dassenberg) moeten door de raad nog op wenselijkheid en haalbaarheid worden getoetst. Dat laatste staat te gebeuren in de raadsvergadering van 27 mei. 

Conclusie

Het gegeven dat een meerderheid van de gemeenteraad in de raadsvergadering van 26 maart reeds aangaf geen medewerking te willen verlenen aan de locaties Waterhoefke en Oudlandsche Watergang, heeft geleid tot een nieuw standpunt van het college en, daaruit voortvloeiend, het hierboven reeds genoemde voorstel tot het starten van een procedure om de Visie Energie en Ruimte aan te passen. “De conclusie kan worden getrokken dat de voordelen die er zijn voor de realisatie van extra natuur, bevordering van biodiversiteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de ogen van de Steenbergse samenleving niet opwegen tegen het nadeel dat het landschap wordt aangetast door de zonnevelden,” zo stellen burgemeester en wethouders. 

Champagne

Louis den Haan, woordvoerder van de werkgroep Bescherm het Oudland, is blij met die boodschap. De champagnefles wil hij echter nog niet ontkurken. “Dat gebeurt pas als het voorstel van het college daadwerkelijk is aangenomen. De tekenen zijn niet ongunstig, maar in de politiek weet je het nooit. Dit is echter een stap in de goede richting en daarmee zijn we hartstikke blij. Behoud van het Oudland als natuur- en recreatiegebied is de moeite waard om voor te strijden. Hopelijk is er voor iedereen snel duidelijkheid over de bescherming van het gebied.” 

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief