<p>De Gemeente Steenbergen wil graag een professioneel AED-netwerk.</p>

De Gemeente Steenbergen wil graag een professioneel AED-netwerk.

(Foto: FOTO PIXABAY)

Gemeente Steenbergen: nieuwe koers in opzetten AED-netwerk

STEENBERGEN - Het zogezegd Hartveilig maken van de gemeente Steenbergen gaat een nieuwe fase in. In een brief aan de gemeenteraad meldt het college dat de subsidierelatie met de Stichting AED Platform Nederland is beëindigd. Vijftien reeds operationele AED-apparaten zijn nu overgedragen aan de Gemeente Steenbergen. Zij gaat nu verder in overleg met HartSlagNu waar zij genoemde AED-apparaten heeft aangemeld.


In juli van dit jaar kreeg de raad van het college te horen dat de nieuwe AED-apparaten niet zouden worden opgenomen in het oproepsysteem van HartslagNu. Stichting AED Platform Nederland werd toen nog door burgemeester en wethouders aangeduid als de partij die het netwerk voor de gemeente Steenbergen zou realiseren, inclusief aanmelding van de apparaten bij HartslagNu. Opname in dit oproepsysteem is een vereiste om burgerhulpverlening in te kunnen roepen, na de uitruk van de reguliere hulpdiensten.

Overleg

HartslagNu bleek echter niet bereid om de AED-apparaten van Stichting AED Platform Nederland in het (enige) landelijke oproepsysteem op te nemen. Om tot een oplossing te komen, zijn er diverse gesprekken gevoerd. Vóór de zomer nog vond bestuurlijk overleg plaats tussen de Gemeente Steenbergen, de regionale ambulancedienst (RAV) en HartslagNu en na de zomer schoven genoemde partijen nog eens aan tafel een ambtelijk overleg. Die gesprekken bleken vruchteloos: HartslagNu was niet te vermurwen om de AED-apparaten van Stichting AED Platform Nederland in het (enige) landelijke oproepsysteem op te nemen.

Zes minutenzones

Met Stichting AED Platform Nederland is vervolgens een bestuurlijk gesprek gevoerd over hoe zij verwachtte verder vorm te kunnen geven aan het Hartveilig maken en het realiseren van de zes minutenzones in de gemeente Steenbergen. “De uitkomst van dit overleg was dat deze partij het gewenste netwerk niet kan realiseren en de Gemeente Steenbergen niet meer kan ontzorgen bij deze taken,” zo meldt het college. “Er heeft vervolgens een onderhandeling plaatsgevonden om de subsidierelatie, in goed onderling overleg, te beëindigen.”

Eigendom

Het college heeft afgelopen week ingestemd met de hiertoe opgestelde vaststellingsovereenkomst. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de subsidierelatie met Stichting AED Platform Nederland beëindigd. De Gemeente Steenbergen heeft de vijftien AED-apparaten die al aan woningen en panden waren opgehangen in eigendom overgedragen gekregen. Deze apparaten zijn aangemeld bij HartslagNu. In de komende periode wordt met HartslagNu overleg gevoerd over het Hartveilig maken van de gemeente Steenbergen.

Levensreddend

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De Gemeente Steenbergen wil graag een professioneel AED-netwerk binnen de gemeente. De overschrijding van de gewenste aanrijtijd van de ambulance is een belangrijke aanleiding om dit AED-netwerk te realiseren. Onderzoek wijst uit dat wanneer er op zes minuten afstand een apparaat binnen handbereik is, dit mogelijk vier levens per jaar kan redden in de gemeente Steenbergen.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief