De aanleg van een rondweg richting het eind van de Havenweg kan volgens de VWBLD een eind maken aan de onveilige verkeerssituatie in het centrum.
De aanleg van een rondweg richting het eind van de Havenweg kan volgens de VWBLD een eind maken aan de onveilige verkeerssituatie in het centrum. (Foto: Will Rombouts)

VWBLD slaakt noodkreet: ‘Leefbaarheid onder druk in Dinteloord’

DINTELOORD - De Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (VWBLD) trekt aan de noodbel. Zij wil dat er zo snel mogelijk wordt gestart met de aanleg van een rondweg voor al het doorgaande verkeer aan de oostelijke zijde van Dinteloord, zo dicht mogelijk langs het tracé van de A4 en onder het viaduct door richting het eind van de Havenweg. Het is volgens de VWBLD de enige manier om een einde te maken aan de onveilige verkeerssituatie in het centrum van Dinteloord.


Dat schrijven Leon Aanraad en Arie van den Berg namens de VWBLD in een brief aan alle raadsleden van alle politieke partijen die zitting hebben in de Steenbergse gemeenteraad. “Boven alles staat de veiligheid van de inwoners als het gaat om de verkeerssituatie in het centrum van Dinteloord,”aldus het tweetal. “Een gigantisch probleem is het ongelooflijke aantal verkeersbewegingen van vrachtauto’s en agrarische mastodonten. Deze moeten zich dwars door een voetgangersgebied met winkelende mensen wringen omdat de Steenbergseweg de enige weg is waarover Dinteloord te bereiken is en er momenteel geen enkel alternatief voor dat verkeer voorhanden is. De enige manier om dit probleem op te lossen is de aanleg van een rondweg voor al het doorgaande verkeer aan de oostelijke zijde van Dinteloord, zo dicht mogelijk langs het tracé van de A4 en onder het viaduct door richting het eind van de Havenweg. Een weg waarover inmiddels al bijna dertig jaar wordt gesproken, waarvan de noodzaak wordt erkend en waarover al talloze rapporten zijn geschreven. Het wordt nu tijd voor actie zodat eindelijk tot aanleg kan worden overgegaan.” 

Geluk

Volgens de VWBLD is het bijna een wonder dat het tot nu toe ‘goed’ is gegaan en de schade beperkt is gebleven tot ‘near misses’: dat er sowieso geen slachtoffers zijn gevallen. “Maar gezien de verkeersdrukte in het centrum als je de parkeerplaats oversteekt naar de winkels, waaronder een supermarkt, is dit meer een kwestie van geluk geweest. Wij mogen niet wachten totdat het kalf straks is verdronken,” zo stellen Aanraad en Van den Berg. Namens de VWBLD dringen zij aan op het met grote spoed aanleggen van de gewenste rondweg en het bannen van al het doorgaande verkeer uit het centrum.

Leefbaarheid

In de brief aan de raadsleden komt het duo met nog een aantal aanbevelingen om de leefbaarheid in Dinteloord op te krikken. Zo wordt gevraagd om de huidige drie schoolgebouwen, die inmiddels zo oud zijn dat deze al lang niet meer aan de huidige normen voor onderwijs voldoen, te vervangen door een nieuw gebouw met onderdak voor één grote brede school waarin alle huidige vormen van onderwijs met behoud van hun levensbeschouwing onderdak zouden krijgen. Hiernaast spreken Aanraad en Van den Berg namens de VWBLD de wens uit om alle verouderde zorggebouwen, zoals het zorgcentrum de Nieuwe Haven en het Groene Kruisgebouw, te vervangen door een eveneens nieuw te bouwen gezondheidsgebouw achter de Molendijk. Verder dient volgens de VWBLD ook het schrijnend tekort aan woningen in alle prijsklassen in Dinteloord voortvarend te worden aangepakt. ‘Last but not least’ wordt gepleit voor het snel uit het centrum plaatsen van het daar gevestigde afvalverwerkingsbedrijf en de eveneens in de kern gelegen aardappelhandel, vooral ook gezien de vele verkeersbewegingen die de bedrijfsactiviteiten van deze ondernemingen met zich meebrengen. 

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief