Gemeente wil 15 miljoen euro investeren in de toekomst

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft het jaar 2018 afgesloten met een financieel positief resultaat van 1,6 miljoen euro. Het grootste deel daarvan gaat naar de reserves. Daarnaast wordt in de perspectiefnota voor de jaren 2020 tot 2023 een solide basis gelegd om de plannen voor de komende jaren te kunnen realiseren.


In de perspectiefnota zijn de plannen van de nieuwe coalitie, opgetekend in het raadsprogramma 'Aan de Slag!', verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders wil ongeveer 15 miljoen euro investeren in de toekomst van de gemeente en maakt daarvoor structureel ruimte vrij in het huishoudboekje. Waar dat bedrag in geïnvesteerd moet worden, wil het college samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen invullen. De Toekomstvisie, die eind dit jaar klaar moet zijn, is hiervoor de opstap. De onderwerpen die daar deel van uit maken, zijn onder andere de leefbaarheid in de kernen, cultuur, economie, recreatie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid.

Hondenbelasting

In 'Aan de Slag!' is onder andere opgenomen de afschaffing van de hondenbelasting in 2021, extra budget voor het sportbeleid, voor speel- en beweegtuinen, cameratoezicht en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's), openbaar groen op orde, het verfraaien van entrees en rotondes en het opstellen van een PR, marketing- en acquisitieplan. Met dit laatste wil de gemeente haar aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven versterken. 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief