Innovatie-adviseur Matthieu Arendse laat zien dat Hof van Nassau het neusje van de zalm is als voorbeeld voor de toekomst.
Innovatie-adviseur Matthieu Arendse laat zien dat Hof van Nassau het neusje van de zalm is als voorbeeld voor de toekomst. (Foto: Claudia Koole)

Kleine opkomst bij Het Huis van de Toekomst

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen zet in op de toekomst en haalt haar burgers er actief bij. Maar of die burgers zelf zo actief willen zijn voor Steenbergen 2040 bleek niet uit de opkomst op de speciale avond Het Huis van de Toekomst. De uitslag van de tour door de gemeente afgelopen weken laat per kern zien wat er speelt. Tussen de kleine 25.000 inwoners in deze gemeente zijn er minimale verschillen en veel overeenkomsten.


"Wie van mijn generatie is, kent Chriet Titulaer nog", zegt burgemeester Ruud van den Belt in zijn toespraak op de avond van Het Huis van de Toekomst. "Hij deed voorspellingen over techniek en de samenleving. Denk aan mobiel bellen, koken met een magnetron en het thuis winkelen vanaf de bank. Ik wil dat we samen gaan nadenken en dromen over de toekomst. Ik wil u uitdagen uw eigen toekomst te maken."

Toekomstbeeld

In de publiekshal van het gemeentehuis staan diverse banners met een toekomstmarkt, voor deelname aan een workshop en om te brainstormen. Van den Belt wil zo veel mogelijk mensen bewegen om deel te nemen. "Ik wens u een goede vlucht naar de toekomst", sluit hij af. In het najaar worden de voorkeuren van bewoners vastgelegd in een toekomstbeeld. Dat wordt door verschillende vlakken bepaald. Een van die vlakken betreft de zorgsector. Innovatie-adviseur Matthieu Arendse, behorend bij tanteLouise, zegt hierover: "De ouderenzorg heeft de toekomst." Hij verwijst naar de piek van 65-plussers die drastisch zal toenemen op weg naar 2040.

Innovatie

"In 2017 hadden we 3,1 miljoen 65-plussers. In 2040 zijn dit 4,6 miljoen 65-plussers. Een groot deel van deze mensen zal zorg nodig hebben. Als we de jongeren hierbij optellen, komen we scheef uit." Met scheef bedoelt Arendse dat het aantal ouderen niet in verhouding staat tot het beschikbaar aantal jongeren die toekomstige zorgbehoeften zullen opvangen. Het lijkt op een rampscenario waarbij nieuwe ouderen het nakijken hebben, tenzij innovatie haar werk doet. Die innovatie is aanwezig op een steenworp afstand van het gemeentehuis.

Technologie

"In het Hof van Nassau is het leven in maximale verantwoorde vrijheid", wordt toepasselijk geuit aangezien Koningin Máxima op 28 mei jongstleden deze zorglocatie met de nieuwste vormen van technologie heeft geopend. "Het is goed om rekening te houden met mensen die zo lang mogelijk thuis blijven met technologie die afstanden overbrugt." De ouderenzorg heeft speciale aandacht bij Steenbergen 2040 gelet op een veranderende samenleving met kwetsbare (dementerende) ouderen en een arbeidsmarkt die onder druk staat. Maar er speelt nog meer.

Openbaar Vervoer

Uit een tour langs de kernen Steenbergen, Welberg, De Heen, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en Kruisland blijken de wensen van bewoners soms uiteenlopend en vaak eenduidig. Voor de kleinere kernen zoals Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn de minimale voorzieningen, zoals supermarkt en horeca, erg belangrijk om te behouden. Een opvallende overeenkomst die in bijna alle kernen speelt, is verbetering van het openbaar vervoer. Burgers missen een goede aansluiting en mogelijkheden om gebruik te maken van openbaar vervoer.

Veiligheid

Om leegstand tegen te gaan in Steenbergen ziet men graag minder regels voor ondernemers. De potentie op de Markt in Steenbergen zou nog niet optimaal benut worden. Tijdens de tour hebben mensen geuit nog meer evenementen te willen zien in het centrum van Steenbergen. Een collectief geluid uit bijna alle kernen is de veiligheid. Het harde rijden speelt parten in Kruisland, Dinteloord, in Steenbergen en ook in De Heen waar men overlast ervaart van vracht- en landbouwverkeer. In Nieuw-Vossemeer ziet men graag heropening van het natuurbad. Kruisland wil nog steeds een bos dat nu tiny-forest wordt genoemd, Dinteloord wil graag betaalbare (huur)woningen en inwoners van Steenbergen zien graag een eigen bioscoop. Er zijn wensen te over voor Het Huis van de Toekomst Steenbergen 2040.

Claudia Koole


 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief