Foto: Pixabay

Inwoners Steenbergen kunnen meepraten over zaken rond arbeidsmigratie

STEENBERGEN - Op de website steenbergen.ikpraatmee kunnen inwoners van Steenbergen hun mening geven over zaken die samenhangen met het vraagstuk arbeidsmigratie.


De gemeente haalt via een vragenlijst die op de website staat, informatie op bij inwoners over dit ingewikkelde vraagstuk. Binnenkort gebeurt dit ook onder arbeidsmigranten. Daarnaast wordt gesproken met huisvesters, werkgevers, uitzendbureaus en de provincie Noord-Brabant. 

Het doel is om input te verzamelen en die te verwerken in nieuw beleid rondom arbeidsmigranten. Eind november zal de gemeenteraad naar verwachting het nieuwe beleid vaststellen. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om via het online platform mee te praten over zaken die samenhangen met arbeidsmigranten in de gemeente.

In 2010 heeft Steenbergen als een van de eerste gemeenten huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten vastgesteld. De sterke groei van het aantal arbeidsmigranten in de afgelopen jaren vraagt om goede afspraken over wonen in woonwijken, grootschalige huisvesting, integratie en participatie, toezicht en handhaving. Daarom wordt nieuw beleid opgesteld.

Hiermee wil de gemeente niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook voorbereid zijn op de toekomst. Het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente Steenbergen werkt en verblijft zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. "Het nieuwe beleid voor arbeidsmigranten gaat over veel meer dan alleen huisvesting", aldus wethouder Wilma Baartmans van Arbeidsmigratie. "We richten ons met het nieuwe beleid zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen als op arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in een woning in de gemeente vestigen."

Eerder dit jaar is met inwoners gesproken over de plannen van uitzendbureau Flex-Employment voor het huisvesten van 250 arbeidsmigranten in een pension in Dinteloord. Deze plannen, uit 2017, zijn  steeds getoetst aan het oude beleid. Vanwege het nieuwe beleid wil de gemeente een bredere afweging maken. Daarnaast is ook de provincie bezig de kaders voor huisvesting van arbeidsmigranten te updaten. Wethouder Baartmans: "We vinden het belangrijk om maatwerk te bieden. We verkennen daarom heel breed wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting. Vast staat dat we in onze gemeente op dit moment onvoldoende maatschappelijk verantwoorde huisvesting hebben voor arbeidsmigranten."

Half april heeft de gemeenteraad een discussieavond georganiseerd om de verschillende invalshoeken en meningen van partijen met elkaar te delen. En ook om in kaart te brengen welke zaken er allemaal spelen rondom het werken en het verblijf van arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen. De avond leverde een waardevolle bijdrage op voor het op te stellen beleid. 

 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief