Provincie Noord-Brabant zet Gemeente Steenbergen buitenspel in windmolenkwestie

  Algemeen,Nieuws

STEENBERGEN - De Provincie Noord-Brabant heeft besloten om de bevoegdheid van de Gemeente Steenbergen over de besluitvorming rond Windpark Karolinapolder, bij het Volkerak, in te trekken. Volgens de Provincie Noord-Brabant komt de Gemeente Steenbergen de in 2011 gemaakte afspraak om tijdig te zorgen voor voldoende windenergie niet na. Het Steenbergse college is verbijsterd en heeft reeds aangekondigd zich niet bij het besluit te zullen neerleggen.


DOOR ADDO SPRANGERS

In 2011 hebben alle West-Brabantse gemeenten, waaronder dus ook de Gemeente Steenbergen, afgesproken bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Hierbij heeft de regio West-Brabant een regionaal bod vastgesteld voor de ontwikkeling van windenergie, waar de opschaling van het Windpark Karolinadijk onderdeel van uitmaakte. In 2013 is deze afspraak opgenomen in de afspraken Wind op Land 2020 tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk.

Plan innogy

Het uitvoeren van die afspraak gaat de Provincie Noord-Brabant niet snel genoeg, blijkt nu. De provincie moet voldoen aan de voorwaarden van de Energiewet. Aan de Karolinadijk staan op dit moment vier 'kleine' windmolens die goed zijn voor 2,4 MW. Dit moet voor eind 2020 uitgebreid zijn met 9,6 MW aan windenergie. Een doelstelling die nu al zeker niet wordt gehaald. Reden om korte metten te maken met de bevoegdheid van de Gemeente Steenbergen over de besluitvorming rond Windpark Karolinapolder. Sterker nog: de Provincie Noord-Brabant wil het door omwonenden bevochten plan van innogy doorzetten om vier nieuwe windmolens met een tiphoogte tussen de 180 en 234 meter te plaatsen.

Gebrek aan initiatief

Volgens de Provincie Noord-Brabant heeft de Gemeente Steenbergen de intrekking van de bevoegdheid volledig aan zichzelf te wijten.  Tussen 2013 en 2018 zou de Provincie Noord-Brabant het Steenbergse college al meermaals hebben aangesproken op een gebrek aan initiatief. "Nadat het college van burgemeester en wethouders Steenbergen eind 2017 besloten heeft om daadwerkelijk medewerking te verlenen aan de opschaling van Windpark Karolinadijk, heeft de provincie de bevoegdheid voor het realiseren van de opgave voor wind op land overgedragen aan de Gemeente Steenbergen", meldt de Provincie Noord-Brabant in een persverklaring. "Een belangrijke afspraak hierbij was dat de besluitvorming door de gemeente sneller, of minstens even snel, zou verlopen".

Optimistisch

Dat leek aanvankelijk ook zo te zijn. De verwachting van de Gemeente Steenbergen dat zij de procedure voor de omgevingsvergunning uiterlijk 2 oktober 2018 afgerond zou kunnen hebben, bleek echter te optimistisch. De opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord werd weliswaar in 2012 al door de gemeenteraad vastgelegd in de ruimtelijke structuurvisie, daarna kwam de klad in de snelheid rond de besluitvorming. Nadat innogy in februari 2018 een aanvraag had ingediend voor een omgevingsvergunning om de bestaande windturbines op te schalen van 2,4 MW naar een vermogen tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW, gaf de gemeenteraad in mei 2018 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af.

Zienswijzen

De hierop volgende inspraakprocedure leverde  vervolgens echter een veertigtal zelfstandige zienswijzen op. Vooral de hoogte van de windmolens zorgde voor veel zienswijzen, want in het ontwerp was uitgegaan van vier nieuwe windmolens van tussen de 180 en 234 meter hoog gaan worden. Bewoners vreesden voor geluidsoverlast en waardevermindering van hun woningen als in de achtertuin de beoogde molens van zo'n 230 meter hoog zouden komen te staan.

Zorgvuldig

Voor de Gemeente Steenbergen aanleiding om het besluitvormingstraject over windpark Karolinapolder Dinteloord uit te stellen. Het zorgvuldig voorbereiden van besluitvorming kost tijd, zo redeneerde het Steenbergse college in augustus vorig jaar.  "We vinden het belangrijk dat wij de zienswijzen die zijn ingediend zorgvuldig behandelen", zo meldde wethouder Wilma Baartmans. Daarnaast speelden aspecten als ontbrekende informatie, zoals een natuuronderzoek, en was er nog niet op alle punten overeenstemming met innogy, de ontwikkelende partij.

Draagvlak

Hierop volgden nieuwe plannen en uitstelmomenten elkaar in rap tempo op. In maart besloot het college om een streep te zetten door de plannen om vier windmolens met een tiphoogte van 210 meter te plaatsen in de Karolinapolder omdat hiervoor geen politiek en maatschappelijk draagvlak zou bestaan. Na overleg tussen de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Steenbergen in april van dit jaar kwamen er alternatieve plannen op tafel. Begin juli werd een alternatief plan om acht lagere windmolens met een maximale hoogte van 150 meter langs het Volkerak te plaatsen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord,door innogy afgewezen als zijnde niet rendabel. Uiteindelijk ging het college begin deze maand akkoord met een alternatief plan van GreenTrust: zes of zeven windmolens van 150 meter en een zonnepark van 30 hectare. Een plan dat door innogy overigens eveneens als niet rendabel wordt aangemerkt.

Verrast

Tot dinsdagochtend leek er hiermee voor de Gemeente Steenbergen nog geen vuiltje aan de lucht. Wethouder Wilma Baartmans meldt toen nog contact te hebben gehad met gedeputeerde Anne-Marie Spierings. "Ons is in geen enkele zin duidelijk gemaakt dat deze beslissing er aan zat te komen. Zowel mondeling als schriftelijk niet. Ambtelijk en bestuurlijk niet. De gemeente is compleet verrast door het besluit".

Subsidie

Uit de toelichting van de gedeputeerde donderdagochtend blijkt volgens Baartmans dat Gedeputeerde Staten medewerking wil verlenen aan de plannen van innogy. "Dit betekent concreet een ruitopstelling van vier windmolens met een tiphoogte van 180-234m. Uit het gesprek bleek verder dat de provincie veel gewicht toekent aan de sociale randvoorwaarden en daarom de procedure zo snel mogelijk wil afronden, zodat dit jaar nog door innogy de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) aangevraagd kan worden, omdat deze mogelijk twintig procent daalt in 2020".

Proces verstoord

"Wij zijn als college verbijsterd dat de provincie de opvatting heeft dat er draagvlak is voor hogere molens en daarbij de 1400 handtekeningen van inwoners en de ingediende zienswijzen die bij de gemeente zijn binnengekomen tegen deze megamolens op deze locatie naast zich neerlegt. Wij, het college, leggen ons er nog niet bij neer, onze inwoners worden benadeeld. De provincie heeft gemeend de afloop van het democratische proces van de gemeente niet af te wachten, maar het proces te verstoren door middenin het proces in te grijpen".

 

Vacatures

een lid voor de Raad van Toezicht

Oosterhout

Zakgoed chauffeur

Ulicoten

Bezorgers

Budel & Maarheeze

Chauffeur

Numansdorp

Inpakster

Made

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief