Logo internetbode.nl/steenbergen

Project Dintelpark gaat voorlopig de ijskast in

DINTELOORD - Project Dintelpark, dat aan de noordwestrand van Dinteloord moest komen, wordt voorlopig stopgezet. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten. De mogelijke exploitant van het park, Europarcs, heeft zich eind maart teruggetrokken, waardoor het gemeentebestuur zich genoodzaakt voelt om het project stop te zetten.

In oktober 2015 werd door het college al gesteld dat de inzet en inspanningen voor project Dintelpar heroverwogen zouden worden. "We zouden starten of stoppen." Eind maart 2016 werd door de gemeente Steenbergen een finale bijeenkomst gehouden waarbij diverse partijen zoals het waterschap en de provincie aansloten. Ook de kandidaat exploitant, Europarcs, was hierbij aanwezig. Maar enkele dagen na de bijeenkomst meldde Europarcs dat zij zich terugtrekken. "De reden daarvoor was tweeledig. Enerzijds zijn dat de uit te voeren natuurontwikkeling en waterwerken en de investeringen hierin, anderzijds de complexe en langdurige procedures", aldus het college.

Een grootschalig landschappelijk ingepast recreatiepark, dat was in 2004 het idee achter project Dintelpark in de Gebiedsvisie Noordflank. De oorspronkelijke bedenker en grondeigenaar van Dintelpark had volgens het college nooit zelf de intentie om de recreatieve ontwikkeling te realiseren of te exploiteren. "Het alleen benoemen en beschrijven van een plan is, was en blijkt ook nu niet de manier te zijn om plannen te realiseren en tot uitvoering te brengen."

In het verleden deden onder andere Groenland Beheer in samenwerking met Oranjewoud, Van Hemert en Woningstichting Geertruidenberg een poging om het park van de grond te krijgen. Plannen voor recreatiewoningen, landhuizen, zorgwoningen, watervilla’s en een golfbaan passeerden de revue, maar tot een concrete visie is het nooit gekomen. In 2004 trok ook Ballast Nedam zich terug als projectontwikkelaar voor het Dintelpark. Het bedrijf zag teveel risico’s op zijn pad, terwijl de afzet in de huidige markt te beperkt zou zijn. Omdat de gemeente Steenbergen nog steeds kansen zag voor een multileasurepark stelden ze zelf een bidbook op om projectontwikkelaars warm te maken voor het project, maar zo blijkt nu, zonder resultaat. Het project blijft wel in de structuurvisie staan en wordt wellicht in de toekomst weer uit de ijskast gehaald.DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief