Foto:

Nog geen tweede supermarkt in Dinteloord

DINTELOORD - De komst van een tweede supermarkt in Dinteloord is volledig afhankelijk van de gebroeders Huijsmans. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die de gemeente Steenbergen openbaar heeft gemaakt. De gemeente heeft al verschillende keren om een gesprek gevraagd, maar daar wordt niet op ingegaan.


De gemeente Steenbergen heeft afgelopen week verschillende gespreksverslagen, e-mails en documenten openbaar gemaakt waarin gesproken wordt over de komst van een tweede supermarkt naar Dinteloord. De discussie rondom deze supermarkt loopt al een tijdje en op 10 januari heeft Michel Lambers (Volkspartij) tijdens een raadsvergadering gevraagd om inzage te krijgen in alle documenten. "Helaas heeft het tot op heden geduurd voordat wij volledig aan onze actieve informatieplicht in dit dossier konden voldoen", aldus de gemeente Steenbergen.

Geheimhouding

Dat heeft verschillende redenen. Zo vonden de gebroeders Huijsmans dat de stukken vertrouwelijk moesten blijven, maar ook was er gesteggel over één van de gespreksverslagen. Het is gebruikelijk om een verslag te maken van een overleg dat door beide partijen gedragen wordt. "Ondanks diverse aanpassingen van het verslag is dit punt niet bereikt, maar is er wel veel tijd verloren gegaan." Het verzoek om het verslag geheim te houden heeft het college afgewezen, omdat er geen 'steekhoudende argumenten' zijn aangeleverd.

Centrum

In eerste instantie wilde de gebroeders Huijsmans een supermarkt realiseren in het centrum van Dinteloord, maar omdat ze geen extra grond konden verwerven wordt nu gekeken naar een locatie aan de Karel Doormanstraat. Maar, dat druist tegen de afspraken van de gemeenteraad in en ook de Winkeliersvereniging heeft al verschillende keren aangegeven dat zij voorstander zijn van een tweede supermarkt in Dinteloord maar dan wel binnen het centrumgebied. Om de supermarkt aan de Karel Doormanstraat toch te kunnen realiseren moeten de broers duidelijk aantonen dat er behoefte is aan de tweede supermarkt met een zogenaamde 'Ladder van duurzame verstedelijking'.

En daar loopt het nu volgens de gemeente op mis. De eerste stappen zijn al wel genomen om tot zo'n ladder te komen, maar er ontbrak een goede onderbouwing. "Om de voortgang te bespoedigen hebben wij het initiatief genomen tot een bestuurlijk overleg. Het gesprek heeft helaas echter niet geleid tot vooruitgang, maar tot een impasse." In het overleg werd volgens de gemeente besproken dat er nog een apart ambtelijk gesprek zou plaatsvinden en de gebroeders Huijsmans zouden hiervoor het initiatief nemen. "Helaas heeft dit gesprek nog steeds niet plaatsgevonden, ondanks mondelinge verzoeken van onze kant." 

FOTOSERIESVacatures

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief