Lasten inwoners gemeente Steenbergen 3,5 procent omhoog

STEENBERGEN - De lasten voor de inwoners in de gemeente Steenbergen gaan gemiddeld met ongeveer 3,5 procent omhoog, zo blijkt uit de begroting die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd.


De 3,5 procent is een procent hoger dan de inflatie, maar is te verklaren door kostenstijgingen bij de afvalstoffenheffing. Door een nieuwe aanbesteding voor het inzamelen is de gemeente meer geld kwijt. Omdat het contract met de vorige inzamelaar afliep, is deze taak opnieuw op de markt gezet. Verder zijn de verwerkingskosten van verschillende afvalstromen gestegen. Een gemiddeld eenpersoonshuishouden met een huis met een waarde van 213.500 euro betaalt voor de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing volgend jaar 702 euro. In 2018 was dat 679 euro. Voor een meerpersoonshuishouden is dat 791 euro. In 2018 was dat nog 763 euro.

Plus

De gemeente Steenbergen heeft de komende vier jaar een begroting met een plus. Waar dit in 2019 en 2020 een kleine plus is, loopt dit in 2022 op naar ruim 700.000 euro. "Die plus hebben we hard nodig want we hebben flinke ambities", aldus wethouder Petra Lepolder. Die ambities zijn nog niet tot achter de komma doorgerekend. "Het is een eerste inschatting die de komende tijd concreter wordt. Verder liggen er nog forse risico's in het sociaal domein. We hebben een pakket van maatregelen gemaakt om de kosten beter in de greep te hebben, maar het is en blijft een zogenaamde open eind regeling. Als er noodzaak is om zorg te verlenen, dan doen we dat."

Karakter

Er wordt onder andere geld apart gezet voor een initiatievenfonds om plannen van inwoners te kunnen ondersteunen. Ook wordt geïnvesteerd in zaken die de identiteit en het karakter van de gemeente benadrukken. Zo wordt in 2019 getracht om een oplossing te vinden voor het behoud van de Gummaruskerk, wordt de realisatie van het Vestinghuys verkend, en worden de expedities Nassau en de canon van Steenbergen verder voortgezet.

Zorg

Kwalitatief goede en tegelijkertijd betaalbare zorgvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg vormen een belangrijk aandachtspunt voor het college. Het afgelopen jaar kreeg de gemeente te maken met een tekort op Jeugdzorg. Daarom wordt eenmalig een half miljoen euro geïnvesteerd om maatregelen te treffen, zodat er meer gedaan kan worden met het geld dat van het Rijk beschikbaar komt voor de uitvoering van zorgtaken.

Verder wordt onder andere ingezet op een krachtige lokale economie en een schone en veilige leefomgeving. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad besluit op donderdag 8 november of ze met de begroting in kan stemmen. 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief