Burgemeester Ruud van den Belt, vormgeefster Marly Mulders en smid Frank Bogers betreden als eersten het nieuwe Sint Jorispad.
Burgemeester Ruud van den Belt, vormgeefster Marly Mulders en smid Frank Bogers betreden als eersten het nieuwe Sint Jorispad. (Foto: Marja van den Beemd)

Sint Joris en de draak neergedaald in Kruisland

KRUISLAND - Het is alle moeite en wachten waard geweest de afgelopen jaren volgens de werkgroep. Uiteindelijk is het Cultuurproject Sint Jorispad gevormd en gerealiseerd door inwoners en ondernemers uit Kruisland, het dorp binnen gemeente Steenbergen waar een levensgrote sculptuur van Joris en de draak is onthuld aan het nieuwe Sint Jorispad naast de Heilige Georgiuskerk. Bij de opening waren drie sprekers aanwezig met indrukwekkende woorden.


Het is een beetje uniek te noemen dat burgemeester Ruud van den Belt bij de opening van het Sint Jorispad met sculptuur aanwezig was, buiten de kernwethouder van Kruisland Esther Prent. "Dit project is geen fabeltje", laat hij weten tijdens zijn speech. "We moeten niet bang zijn om eventuele verschillen te overbruggen. Als we samen wat doen, is de kans van slagen groter. Dit project is een realiteit voor cultuur, erfgoed, natuur, toerisme en sportactiviteiten. Er is geen overwinning onmogelijk hoe groot de draak ook is die je pad kruist. Het is een kwestie van niet opgeven." Als veteraan weet deze burgemeester waar hij over spreekt aangaande de ridderlijke taken van de historische Sint Joris.

Wapenuitrusting

Na de onthulling was het woord aan pastoor Hans de Kort van Sint Annaparochie Steenbergen. Hij kon de ridderlijkheid vanuit een andere hoek bevestigen. "Er zijn nog steeds veel draken in de wereld. Denk aan oorlog, aan armoede en veel dingen die niet goed zijn", vertelt hij. "Joris staat voor het goede. We moeten samen dat goede versterken in de wereld. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Sint Joris kan ons hierbij helpen met zijn wapenuitrusting die wij symbolisch kunnen aannemen met de waarheid als gordel om onze heup en met rechtvaardigheid als harnas op de borst. We trekken schoeisel aan met ijver voor de vrede, hebben vertrouwen als een schild voor de borst en met vurige pijlen van liefde en hartstocht zetten we ons in voor goede doelen. Een regel die Sint Joris ook bij zich droeg is: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wie dit pad loopt, mag deze boodschap meedragen."

Schoolkinderen

Speciaal voor de opening was ook Thea Fierens uitgenodigd, oud-medewerkster Verenigde Naties director New York en voormalig-Tweede Kamerlid. Dit heeft te maken met de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook bekend als Global Goals uit de Agenda 2030. Nummer 16 gaat onder meer over vrede en veiligheid in de wereld. Thea Fierens: "Vrede en veiligheid is belangrijk, anders blijf je rommel maken. Er moet een einde komen aan oorlog, ruzie, gedonder en gedoe! Hier is moed voor nodig." De aanwezige schoolkinderen van basisschool De Zonneberg uit Kruisland betrok ze in haar toespraak. "Er zijn nog meer doelen. De armoede moet de wereld uit, de honger ook, we willen gelijke rechten voor iedereen. Over de hele wereld moeten kinderen naar school kunnen. Willen jullie naar school?" In koor riepen de kinderen 'nee', wat zorgde voor een leuke interactie tijdens de opening.

Held

Voordat de sprekers op de voorgrond traden, was er een toneeluitvoering te zien van TV Soufflé met zangeressen Straight & Curl en twee prinsessen genaamd Meis Linders en Kirsten Pronk, allen uit Kruisland afkomstig. Ook de trompettist Cees Rens en percussionist Dré Koens komen uit dit dorp. De heraut werd vertolkt door Peter Gommeren met jonkvrouwen Els den Tuinder en Christianne Tholhuijsen. De heraut sprak de volgende woorden bulderend uit: "Wie voortaan dit Sint Jorispad in Kruisland betreedt, zal gezegepraald worden met de wapenuitrusting van Sint Joris om voortaan moed, dapperheid en overwinning mee te dragen in het leven en elke draak te verslaan! Elke dag zal de opgaande en ondergaande zon jullie hieraan herinneren. Wees een held voor elkaar!" Bij de opening waren vertegenwoordigers aanwezig van het Rabobank Coöperatiefonds en DELA Goededoelenfonds. Samen met gemeente Steenbergen en Stadlander Buurtcultuurfonds is dit cultuurproject gerealiseerd. In de nabije toekomst zullen jongeren en ouderen samenkomen op dit pad, mede gelet op activiteiten van 75 jaar bevrijding.

Claudia Koole


 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief