VVD Steenbergen stelt vragen over begroting 2020
Wethouder Krook in september 2019 met de programmabegroting 2020 uit de meerjarenbegroting 2020-2023.
Wethouder Krook in september 2019 met de programmabegroting 2020 uit de meerjarenbegroting 2020-2023. (Foto: Claudia Koole)

VVD Steenbergen stelt vragen over begroting 2020

  Politiek

STEENBERGEN - Namens de fractie van de VVD Steenbergen heeft Jos Verbeek vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de begroting 2020 van de gemeente. 


Op 10 december ontving de gemeente van de Provincie Noord-Brabant de mededeling dat de begroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht was. De gemeente Steenbergen heeft op de website van de provincie de kleur oranje gekregen. De begroting voldoet met kanttekeningen, aldus de provincie.

"Een manier om een structureel niet sluitende begroting op papier sluitend te krijgen is door structurele lasten aan te merken als incidentele lasten", schrijft Verbeek aan het college. "Dit heeft u dan ook in ruime mate gedaan in de begroting 2020, en volgens de Provincie Noord-Brabant blijkbaar in te ruime mate." Volgens de provincie staan er diverse posten op het overzicht die voortvloeien uit structureel beleid, dus structureel van aard zijn en daarom niet (meer) als incidenteel aangemerkt kunnen worden.

De VVD verzoekt het college een overzicht te verstrekken van de kosten welke ten onrechte als incidenteel zijn aangemerkt, alsmede een overzicht van hoe de begroting er uit had gezien indien de regelgeving wél goed was toegepast. Omdat er in de komende jaren grote extra uitgaven te verwachten zijn inzake de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en jeugdhulp, wil de VVD verder weten of het college kan garanderen dat de begroting van de gemeente Steenbergen voor de jaren ná 2020 wel structureel en reëel in evenwicht zal zijn.
 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief