Wethouder Koos Krook over begroting 2021: ‘Koers houden in onzekere tijden’
<p>Wethouder Koos Krook.&nbsp;</p>

Wethouder Koos Krook. 

(Foto: Gemeente Steenbergen)

Wethouder Koos Krook over begroting 2021: ‘Koers houden in onzekere tijden’

  Politiek

STEENBERGEN - Het college van de gemeente Steenbergen heeft donderdag 1 oktober de begroting voor 2021-2024 aangeboden aan de Gemeenteraad. Voor 2021 wordt een bescheiden positief saldo verwacht, met een groeiverwachting voor de jaren erna.


Wethouder Koos Krook (Financiën) vindt het een grote uitdaging om koers te houden in deze onzekere tijden. De economie blijft onder druk staan als gevolg van de coronamaatregelen. Al direct in april heeft Steenbergen een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld als vangnet voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Van dit bedrag is tot op heden circa één vijfde daadwerkelijk uitgegeven.

Zicht op de effecten van deze steunmaatregelen is er nog niet. Voor 2021 is er ook een flink bedrag gereserveerd in de begroting. “Dat wil niet zeggen dat we er dan mee zijn, maar hiermee hebben we wel een flinke buffer waarmee we ook in 2021 verder kunnen”, aldus Krook.

Bezuinigingen noodzakelijk 

Een fors stijgende kostenpost blijft het sociaal domein, een trend die bij ongewijzigd beleid doorzet. “Dit vraagt onorthodox beleid en bijsturing”, meent Krook. “In 2021 zet de gemeente in op verdere innovatie van beleid, zodat we bezuinigingen kunnen realiseren. De innovatie zit ‘m vooral in samenwerking”, legt hij uit. “Voor jeugdzorg en gezinnen met financiële problemen wil de gemeente één en dezelfde zorgaanbieder gaan inzetten. Dit moet resulteren in effectievere en goedkopere zorg. Daarnaast draaien we ook aan andere knoppen, zoals het verlagen van overheadkosten op het gemeentehuis.”

Lokale lastenstijging burgers

In de voorliggende begroting is een lastenverzwaring (OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) van gemiddeld 2,85 procent in 2021 voorzien. Voor een 1-persoonshuishouden betekent dit een gemiddelde verhoging van 21 euro (van 736 euro in 2020 naar 757 euro in 2021) en voor een meer-persoonshuishouden 22 euro (van 833 euro in 2020 naar 855 euro in 2021). In deze verhoging zijn kosten voor Operatie Steenbreek niet meegenomen. Daartegenover staat dat de hondenbelasting voor 2021 wordt afgeschaft, conform het raadsprogramma ‘Aan de Slag!’

Gemeentefonds

Een groot deel van de uitgaven van de gemeente wordt gefinancierd vanuit het Gemeentefonds. Deze bijdrage van het Rijk is afhankelijk van het aantal inwoners. “Het Rijk is bezig met een herverdeling, waardoor kleinere gemeenten er flink op achteruit kunnen gaan”, waarschuwt Krook, “Een groeiende aantal inwoners is gunstig.” Steenbergen blijkt minder inwoners te hebben dan gedacht, vanwege niet uitgeschreven (maar wel vertrokken) arbeidsmigranten.

De wethouders Krook en Wilma Baartmans geven aan dat meer arbeidsmigranten een oplossing kunnen zijn om het inwoneraantal op korte termijn te laten groeien.

Blijven investeren

Wethouder Esther Prent ziet ook financiële voordelen in het gemeenschappelijk gebruik van maatschappelijk vastgoed. “Door dergelijk vastgoed ten dienste van de gemeenschap te gebruiken kunnen we ook de leefbaarheid en de gemeenschapszin in de kernen vergroten.”

Wethouder Willy Knop geeft tot slot aan dat er animo is onder winkeliers om de winkelkern van Steenbergen aantrekkelijker te maken door winkels meer te clusteren. Ook de ontwikkelingen rondom het hotel langs de A4 liggen ondanks corona niet stil. “De ontwikkelaars zijn nog steeds positief en ze overwegen om gefaseerd op te starten”, meldt hij.

“Daarnaast werken we, samen met Regio West-Brabant, aan concrete plannen voor duurzaamheidsparken. Dat betekent dat we, regio-breed, in totaal 55 hectare nieuwe bedrijventerreinen volgens de circulaire economie willen inrichten en toekomstbestendig willen opzetten.”

Op donderdag 5 november wordt de begroting 2021 behandeld in een besluitvormende raadsvergadering.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief