Tholen sluit zich aan bij het idee om van Zeeland de meest bijvriendelijke provincie te maken
Tholen sluit zich aan bij het idee om van Zeeland de meest bijvriendelijke provincie te maken (Foto: )

Bloemenweides voor de insecten op Tholen

THOLEN - De komende jaren wil de gemeente Tholen meer inzetten op het aanleggen van bloemenweides. Dat is één van de zaken die de gemeente benoemd in het nieuwe Groenplan voor de jaren 2019-2023. In dit plan wordt stilgestaan bij onder andere de lucht(kwaliteit), het dempen van de gevolgen van klimaatverandering, de rust die groen geeft, dat groen uitnodigt tot bewegen én de recreatieve functie van groen.


Kort gezegd wil de gemeente Tholen de robuuste groenstructuur zoals de gemeente Tholen die nu kent behouden én verder versterken. In het Groenplan zijn verschillende voorstellen opgenomen om die groenstructuur verder te ontwikkelen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de herinrichting van een straat bekeken of er extra groen toegevoegd kan worden aan het straatbeeld.

"Mocht er in de openbare ruimte geen of weinig ruimte zijn voor bomen of ander groen dan wordt aanbevolen om een boom te schenken aan de bewoners. Daarbij is de voorwaarde dat bewoners de geschonken boom planten in de voortuin. Uiteraard is deelname hieraan op basis van vrijwilligheid." Wanneer bij een herinrichting blijkt dat het onvermijdelijk is dat groen (gras, planten, struiken en/of bomen) plaats moet maken voor een andere invulling, dan is het gewenst dat dit gecompenseerd wordt. De gemeente wil hiervoor speciale spelregels opstellen, zodat duidelijk is welk groen in aanmerking komt voor groencompensatie.

Bijvriendelijke provincie

Daarnaast zijn er ook andere aanbevelingen voor de komende jaren. Eén van de opvallendste is dat de gemeente Tholen veel meer bloemenmengsels wil gaan uitstrooien op diverse locaties. "Het belang van bloeiende kruiden voor insecten als bijen, hommels en vlinders is groot." De gemeente Tholen schaart zich dan ook achter de intentieverklaring van de Zeeuwse Bijenstrategie om van Zeeland de meest bijvriendelijke provincie van Nederland te maken.

Onderzoek

Om dit te realiseren wordt voorgesteld om bloemen in gazons te accepteren en te bevorderen. "Aanbevolen wordt om intern onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de kruidengroei te stimuleren en te laten uitbreiden door lokaal onderzoek te ondersteunen, kennis in te huren om kansen voor vergroten van de biodiversiteit te kunnen benutten en het genoemde onderzoek te faciliteren door hiervoor een pilotproject uit te voeren."

Dorpsbossen

Een andere maatregel die de gemeente Tholen wil toepassen is het inzaaien van braakliggende gronden met bloemenmengsels, maar ook grasvlakken in dorpsbossen. "Door hun ligging, grootte en inrichting bieden de dorpsbossen veel potentie voor ecologische waarde die vergroot kan worden door diverse maatregelen." De gemeente wil hier dan ook anders en minder gaan maaien.

Kosten

Met het uitvoeren van deze aanbevelingen zijn wel de nodige kosten gemoeid. Zo wordt er, als de gemeenteraad instemt met het plan, 7500 euro uitgetrokken voor het onderzoek naar bloemrijke gazons. Het inzaaien van braakliggende gronden kost nog eens 11.500 euro en het inzaaien van de grasvlakken in dorpsbossen komt neer op 8.000 euro. Bij beiden wordt dan tien procent van het totale gebied ingezaaid. Er kan ook gekozen worden voor een hoger percentage, maar dat brengt extra kosten met zich mee. Alles bij elkaar opgeteld wordt er met deze aanbevelingen 29.500 euro incidenteel uitgegeven aan het verbeteren van de groenstructuur en 29.500 euro wordt structureel uitgegeven.

 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief