In het land worden wel pilots gehouden met drones, maar die richten zich niet op hennepkwekerijen
In het land worden wel pilots gehouden met drones, maar die richten zich niet op hennepkwekerijen (Foto: )

Geen drones bij opsporen hennepkwekerijen

THOLEN - Er worden in de nabije toekomst geen drones ingezet om hennepkwekerijen en drugslabs op te sporen. Dat heeft burgemeester Ger van de Velde - de Wilde laten weten op vragen van Vincent Bosch (PVV). De fractievoorzitter van de lokale PVV-fractie stelden eerder dit jaar vragen over de drugsaanpak in de gemeente Tholen.


Vincent Bosch opperde daarbij onder andere om aan te dringen bij de politie op het gebruik van drones om hennepkwekerijen en drugslabs op te sporen. " Ik heb de inzet van drones eerder al een keer aangekaart bij de politie. Echter, er is nog geen beleid bij de politie op de inzet van drones. Landelijk draait er wel een pilot met drones die ingezet worden bij grotere verkeersongevallen. Maar drones kunnen dus vanwege het ontbreken van wetgeving en beleid nog niet ingezet worden bij de opsporing van kwekerijen en drugslabs", laat de burgemeester nu weten.

Verplaatsing

Dat betekent niet dat er niets gedaan wordt om hennepkwekerijen, drugslabs en de daar bijhorende drugsoverlast tegen te gaan. Zo hebben alle gemeenten van het basisteam Bergen op Zoom het Damoclesbeleid vastgesteld. Dit houdt in dat een pand of woning voor een bepaalde tijd afgesloten mag worden, zodra hier drugs in aangetroffen worden. Doordat alle gemeenten dit principe hanteren, wordt verplaatsing van drugshandel zo veel mogelijk voorkomen en duidelijkheid gecreëerd voor overtreders, handhavingspartners en overige betrokkenen. "Door een wetswijziging kan ik sinds 1 januari 2019 ook over gaan tot sluiting of een waarschuwing bij geconstateerde voorbereidingshandelingen, zonder dat er daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen.

Controle politiehond

Vincent Bosch vroeg de burgemeester niet alleen om drones. Hij wilde ook weten of het mogelijk is om preventieve acties te organiseren. Zo wil hij dat de politie bijvoorbeeld met drugshonden post bij alle toegangswegen tot de gemeente en daarbij alle voorbijkomende voertuigen doorzoekt op verboden middelen. "De inzet van drugshonden is volgens de politie ineffectief bij dit soort voorgestelde controles", laat de burgemeester nu weten. "De politie voert wel diverse preventieve acties uit, onder andere in samenwerking met de landelijke eenheid, gericht op bijvoorbeeld de bestelbusjes welke binnen de gemeente rondrijden. Daarnaast wordt door de politie intensiever samengewerkt met de (groene) buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Als voorbeeld noem ik de 'groen dag', waarbij jachtopzieners/boswachter en andere handhavers samen met politie optrekken." Naast de reeds genoemde hennepruimdagen organiseert de gemeente daarnaast ook een aantal keer per jaar integrale controles.

Drugsdumpingen

Tevens vroeg Bosch aandacht voor de toenemende drugsdumpingen in de gemeente Tholen. Daarbij wilde hij van de burgemeester weten of zij bereid is om in het buitengebied in het algemeen en bij de recente dumpplaatsen specifiek, camera's te plaatsen om de pakkans te vergroten en de dumpers daarmee te ontmoedigen nog te dumpen? De gemeente is echter niet van plan om camera's te plaatsen. Wel wordt er op dit moment, samen met de gemeenten van de Brabantse Wal en andere partners zoals Staatsbosbeheer, gewerkt aan een plan van aanpak rondom drugsdumpingen. "Op dit moment zijn we bezig met het naast elkaar leggen van alle data", legt de burgemeester uit. "Wat wordt er gedumpt? Zijn dat dezelfde soort vaten? Wat is de inhoud van die vaten? Dat soort zaken zijn we eerst aan het uitzoeken. Daarna kunnen we pas een echt plan van aanpak maken om te bekijken hoe we deze problematiek aan kunnen pakken."

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief