Geen kans op datalek bij gemeente Tholen

THOLEN - 'De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.' Dat stelt gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop als het gaat om het beveiligen van persoonsgegevens. De gemeente Tholen heeft veel te maken met persoonsgegevens van inwoners en het is taak van de gemeente om er zorg voor te dragen dat deze gegevens niet zomaar op straat komen te liggen.


Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de ENSIA-verklaring van 2018 én de zelfevaluatie BRP en Waardedocumenten besproken. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. "Daarmee kunnen wij als gemeente monitoren of we onze processen goed uitvoeren", legt wethouder Peter Hoek uit. Deze audit heeft in 2018 plaatsgevonden en volgens het college voldeed de gemeente Tholen op 31 december 2018 aan de normen die gesteld worden voor het beveiligen van gegevens van DigiD en Suwinet. "Zo'n audit kan input opleveren voor mogelijk verbeteringen, maar op dit moment voldoen we aan de eisen." De rapportage wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat ook zij inzicht krijgen in wat de gemeente doet om informatie te beveiligen. "Eventueel kan de gemeenteraad nog hogere kwaliteitseisen stellen op basis van deze input."

Daarnaast heeft de gemeente Tholen ook zelf geëvalueerd of de Basis Registratie Personen en Waardedocumenten goed beveiligd worden. "Ook hierbij hebben we bekeken of we goed onder de lat staan. De bevindingen zijn zeer positief." Wel is er een actielijst samengesteld om de geconstateerde aanbevelingen uit te voeren. "Er gebeurt nou eenmaal heel veel op het gebied van informatieveiligheid."

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES