In 2018 is de verkeerssituatie op de Grindweg nog aangepast. FOTO GOOGLE MAPS
In 2018 is de verkeerssituatie op de Grindweg nog aangepast. FOTO GOOGLE MAPS

Ongeluk Grindweg leidt niet tot aanpassing verkeerssituatie

  algemeen

THOLEN - De verkeerssituatie ter hoogte van de Grindweg en het Terreplein in Tholen wordt niet aangepast. De VVD had hier naar aanleiding van een aanrijding met een fietser vragen over gesteld, maar het college van B&W is van mening dat de oversteek voor fietsers en voetgangers overzichtelijk is en geen gevaar oplevert.


Op dinsdagmiddag 23 juli werd een fietser door een auto aangereden op de fiets- en voetgangersoversteekplaats bij het Terreplein ter hoogte van de Grindweg. "De fietser moest met verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook hebben er het afgelopen jaar diverse bijna ongevallen plaats gevonden op deze locatie waarbij de fietser geen voorrang kreeg", aldus de VVD-fractie die aangeeft dat de Grindweg in 2018 nog gereconstrueerd is.

Twijfels
De politieke partij geeft aan dat de situatie al langer in kaart is: "Destijds waren er veel twijfels bij burgers over de oplossing van deze oversteekplaats. Met name omdat de voorrangssituatie gewijzigd is ten opzichte van met die uit het verleden. De verkeerssituatie vraagt op veel punten aandacht van de weggebruikers zoals de snelheidsverlaging van 80 naar 50 km/h, de provinciale rotonde waarop fietsers geen voorrang zitten hebben, de lijndienstbussen die halteren op de bushaltes en die voorrang hebben binnen de bebouwde kom en de infoplaats vlakbij de desbetreffende oversteekplaats."

VVN
Volgens de VVD is de verkeerssituatie onoverzichtelijk en een gevaar voor de weggebruikers. Daar denkt het gemeentebestuur echter anders over. De VVD vraagt zich af of er bij het kiezen van de voorrangssituatie van de fiets- en voetgangersoversteekplaats ook advies gevraagd zoals de ANWB, VVN of de Fietsersbond. Dat is volgens B&W het geval: "Het schetsontwerp met voorrangssituatie is gedurende het inspraaktraject besproken met VVN en de politie. Beide organisaties konden hiermee instemmen. Verder is er een algemene uitnodiging geweest om te reageren op de plannen. Hiervan is geen gebruik gemaakt door de Fietsersbond en de ANWB."

Evaluatie
De VVD wil van de gemeente Tholen weten of er überhaupt met betrokkenen gesproken en geëvalueerd is na aanpassing van de Grindweg. Daarop laat de gemeente weten dat er geen formele evaluatie geweest is. "De verkeerssituatie wordt wel gemonitord middels snelheids- en verkeersintensiteitsmetingen en visuele waarnemingen. Na een gewenningsperiode blijkt nu in het algemeen dat de situatie voldoende overzichtelijk is en bestuurders van motorvoertuigen stoppen bij overstekende voetgangers en fietsers", zo vindt het college. Dit alles in acht genomen reagereert het college van B&W negatief op het verzoek om om de verkeerssituatie 'te verbeteren om ongevallen in de toekomst te voorkomen' "Dit ongeval biedt geen aanleiding om ad hoc aanpassingen te verrichten. Naar aanleiding van het ongeval zijn contacten gelegd met de politie. Indien blijkt dat ondersteunende maatregelen tot nog meer overzichtelijkheid leiden, zullen we uiteraard niet nalaten om deze te realiseren", zo besluit het college. 

 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief