Foto: Remko Vermunt

Strenge aanpak permanente bewoning op recreatieparken

  algemeen

THOLEN - De gemeente heeft een speciaal bedrijf in de arm genomen die per recreatiepark gaat bekijken of en in hoeveel gevallen er sprake is van permanente bewoning. Dit bedrijf voert ook de juridische procedures uit. Niet alle zaken worden tegelijk opgepakt. Er worden circa 10 handhavingszaken opgestart. Als een zaak is afgerond, wordt een nieuwe zaak geopend. De dwangsommen lopen op tot 15.000 euro. Tholen zet gezien de impact wel in op een zorgvuldige afhandeling.


Het project, waarbij de gemeente Tholen permanente bewoners van recreatieverblijven aanpakt, is in 2014 opgestart en blijkt na vijf jaar nog steeds succesvol. De gemeente is destijds gestart met handhavend optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven en alleen al in de eerste drie jaar werden bijna vijftig mensen de deur gewezen.

Hoger aantal

In eerste instantie dacht de gemeente dat het om ongeveer 70 recreatieverblijven zou gaan. In een periode van negen jaar wilde de gemeente ieder jaar tien handhavingsprocedures opstarten en de laatste twee jaar waren ingecalculeerd voor eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Later bleek het aantal hoger te liggen en bijna de honderd te raken. Na twee jaar waren tien procedures afgehandeld, waarna de woningen niet meer permanent bewoond werden.

Onrust

De actie heeft voor de nodige onrust gezorgd onder de bewoners van recreatieverblijven, omdat men niet wist wanneer men aan de beurt zou zijn. Daarom is de gemeente Tholen het gesprek aangegaan met de bewoners. Op basis van die gesprekken is een coulanceregeling ontstaan, waarbij bewoners zelf aangeven dat ze in strijd met het bestemmingsplan het recreatieverblijf als woning gebruiken.

De bewoners kregen een ruimere termijn om de bewoning te beëindigen, waardoor de bewoners meer duidelijkheid kregen. Huurders van een recreatiewoning moesten per 1 januari 2016 de woning verlaten en eigenaren van recreatiewoningen moeten per 1 januari 2018 de bewoning beëindigen. In totaal hebben veertig mensen gebruik gemaakt van de regeling, 9 huurders en 31 eigenaren.

Neergaande trend

Ondanks het succes van de afgelopen jaren wil de gemeente in blijven zetten op het bestrijden van (nieuwe zaken) van permanente bewoning en gaat dat nu uitbesteden aan MB-ALL BV uit Utrecht. "Op basis van een inventarisatieronde van mei 2019 resteren nu nog 24 gevallen van vermoedelijke permanente bewoning.

Het aantal recreatieverblijven dat vermoedelijk wordt bewoond fluctueert, maar geconstateerd kan worden dat er duidelijk sprake is van een neergaande trend, als gevolg van het aantal dossiers dat is afgehandeld en de preventieve werking die uitgaat van de controles en de handhaving", zo zegt het college.

Zorgvuldig

"Er is ook aandacht voor nieuwe gevallen van bewoning. Deze worden zo veel mogelijk met voorrang opgepakt", besluit men met de toevoeging dat de gemeente is zich bewust van de grote impact die handhavend optreden kan hebben. "We willen zo zorgvuldig mogelijk handelen", benadrukt het college. 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES