Foto:

Gereformeerde kerk brengt eenzame mensen bij elkaar

OUD-VOSSEMEER - Sinds een aantal jaar houdt de Gereformeerde Kerk in Oud-Vossemeer iedere derde woensdag van de maand een inloopochtend. Na een aarzelende start weten intussen steeds meer mensen de weg te vinden naar de kerk. Tijdens deze ochtenden onder de naam “Hart voor Vosmeer” is iedereen welkom voor een praatje en een bakje koffie. De kerk hoopt op deze manier de eenzaamheid van mensen tegen te gaan en tegelijkertijd de drempel naar de kerk te verlagen. Als kerk wil de gemeente graag midden in het dorp staan. Ze willen het dorp echt dienen en een plaats geven aan mensen die dat nodig hebben. Lambert van de Lugt vertelt hierover: ”De drempel is hoog voor sommige mensen om naar de kerk te gaan. Soms mensen hebben dingen vroeger meegemaakt met betrekking tot een kerk of een geloof. Ook denken sommige mensen dat naar een kerk gaan alleen maar bidden is, wij willen laten zien dat dat absoluut niet zo is".


DOOR JACOLINE DE BOER

De Gereformeerde Kerk is op zijn zachts uitgedrukt een zeer bijzondere kerk te noemen. Het betreft een kleine gemeente met ongeveer 100 leden. Ongeveer 40 daarvan komen iedere week naar de dienst op zondag. Ondanks dat het een kleine gemeente betreft heeft de kerk veel steun van vrijwilligers die ontzettend trouw zijn. Zij zorgen dat mensen die minder mobiel zijn toch naar de kerkdienst toe kunnen, zij verzorgen een bloemengroet voor mensen die ziek zijn en allerlei andere hand- en spandiensten. Zo zijn er ook enkele jongelui die iedere week de beamer bedienen en heeft de kerk een koster die al meer dan vijftig jaar een hoop werk verzet voor de kerk. Joop Versluys kwam als puber al met zijn vader mee naar de kerk om te helpen bij allerlei dingen. Sindsdien is hij bijna iedere dag in de kerk te vinden. Hij zorgt er voor dat alles op rolletjes loopt en is echt onmisbaar geworden voor de kerk.

Zanguurtje

Sinds 1 januari van dit jaar heeft de kerk ook een nieuwe aanbouw gekregen. Deze aanbouw was om verschillende redenen meer dan welkom. De kerk wilde graag een aparte ruimte voor de kindernevendienst, maar ook voor het koffiedrinken na de kerkdienst wat één keer per maand gebeurt. Uit Hart voor Vosmeer is ook het idee gekomen om een creamiddag te organiseren; dit gebeurt ook in de nieuwe aanbouw. Iedere eerste maandag van de maand komt een groep van voornamelijk dames bij elkaar om allerlei creatieve dingen te maken. Ook organiseert de kerk drie keer per jaar een zanguurtje waarbij iedereen welkom is om gezellig samen te zingen. De gemeente is erg muzikaal, iets wat tijdens de diensten ook terug te zien is.

Herdenken

Op zondag 24 november is het Eeuwigheidszondag. Op deze laatste zondag van november herdenken veel kerken hun overleden gemeenteleden. Op deze zondag is iedereen welkom om zijn of haar geliefde overledene te herdenken en een kaars aan te steken tijdens de dienst. In deze dienst is iedereen welkom, ook degene die normaal niet naar de kerk gaan, om iemand te herdenken.

Geliefd kind

De kerk wil een plek zijn, waar iedereen zich welkom weet, ongeacht ras, geloof of geaardheid. Ieder jaar organiseert de kerk een thema-avond en in januari 2020 is dat een thema-avond over LHBT-I. De kerk heeft enkele leden die daar ervaring mee hebben. Lamber van der Lugt en Hannie Droogers vertellen hierover: ”Voor ons is iedereen welkom. Je kunt erover denken op wat voor manier dan ook, maar het is niet aan ons om daarover te oordelen. Wij kunnen niet in iemands hart kijken wat zijn of haar relatie tot God is. Ieder mens is een geliefd kind van God”.

Meest gelezen

Meest geliked

Gratis donuts bij Loods3 2 2/7
Kerkdiensten mogen weer voor vollere kerk 1/7
Proeftuin Sint-Annaland mag zich verder bewijzen 30/6

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief