Foto:

Kasteel Sint-Maartensdijk wordt wellicht archeologisch rijksmonument

SINT-MAARTENSDIJK - Als het aan de gemeente Tholen en Erfgoed Zeeland ligt, wordt het kasteel van Sint-Maartensdijk betiteld en behandeld als archeologisch rijksmonument. Dat blijkt op antwoorden van het gemeentebestuur aan SGP'er Kees Knulst. Hij wilde weten wat de huidige staat van de kasteelrestanten is en in hoeverre restauratie van de restanten onderdeel van de planontwikkeling voor woningbouw op het kasteelterrein.


Op vragen van de SGP geeft de gemeente Tholen meer informatie over de staat van de restanten. De politieke partij gaf in de brief aan dat de muur lijkt af te brokkelen. "Het muurwerk van het kasteel dat zich aan de rand van het eiland en/of in het water bevindt, is aan achteruitgang onderhevig", zo beaamt men. Volgens het gemeentebestuur is het echter wel zo dat het overgrote deel van het muurwerk zich binnen de contouren van het eiland bevindt én dat de kwaliteit daarvan stabiel is.

Revitaliseren

Voor de SGP zou dit reden zijn om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan en dit ook als zodanig mee te nemen in de toekomstplannen voor het gebied. Aan de rand van het kasteelterrein komen namelijk wellicht appartementen. Middels een startnotitie wordt momenteel onderzoek gedaan naar een mooie invulling die past bij de historische waarde van het het gebied respecteert. "We willen onderzoeken wat kans van slagen zou hebben", zo zei wethouder Peter Hoek al eerder. "De huidige situatie leent zich ervoor om aan de slag te gaan. Het voormalige kasteelterrein met deels restaurant, schuur, bungalow en gracht... dat kan wellicht gerevitaliseerd worden. Natuurlijk moeten we wel goed kijken welke archeologische zaken zich onder de grond bevinden en wat we daarmee willen."

Versleten

Als vervolg daarop kwam de SGP met een aantal vragen. Een daarvan was de vraag of de in de nabijheid van het kasteel aangelegde gemeentelijke afwateringsinstallatie debet kan zijn aan de afbrokkeling van de muren. Het water zou hierdoor wellicht sneller stromen en eventuele schade aanrichten. Volgens het college van B&W is er echter nog geen onderzoek gedaan naar de precieze oorzaken. "De aanleg van de gemeentelijke afwateringsinstallatie heeft zeker tot een verandering van de afwatering en stroomsnelheid in de gracht geleid." Toch refereert men vooral aan het feit dat de oeverbeschoeiing misschien sowieso is aangetast door onder andere de tijd. "Deze is versleten en op dit moment onvoldoende."

Oevers

De SGP wilde verder in de vragenbrief weten welke maatregelen de gemeente Tholen heeft genomen en of Tholen verder van plan is om het afkalven van de muren te stoppen. "Om verder afkalven van de oevers tegen te gaan is aanbrengen van nieuwe oeverbeschoeiing noodzakelijk. Om verdere achteruitgang van de kasteelresten te voorkomen is het bovendien nodig dat de resten met grond worden afgedekt (met grond)", zegt de gemeente die aangeeft dat er gesprekken gaande zijn met de potentiële koper van het terrein.

Monument
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zou de gemeente Tholen hierover kunnen adviseren, maar alleen wanneer het monument als archeologisch monument wordt aangemerkt.

Daar wil de gemeente Tholen dan ook op inzetten. "Niet alleen het terrein is een Archeologisch Rijksmonument, het komt ook in aanmerking voor een
Rijksmonumentaal predikaat op het gebied Bouwkundige aspecten door de aanwezigheid van een duidelijk herkenbaar, door de mens opgeworpen eiland met bijbehorende grachten. We zullen de procedure tot omzetting in gang zetten", belooft men. 

 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief