Tholen mag nog 1069 woningen bouwen
Voor Luysterrijk in Sint Philipsland zijn 21 woningen in plaats van 17 opgenomen.
Voor Luysterrijk in Sint Philipsland zijn 21 woningen in plaats van 17 opgenomen. (Foto: )

Tholen mag nog 1069 woningen bouwen

THOLEN - Tholen mag tot 2029 nog 1069 woningen bouwen. Dat blijkt uit de woningbouwplanning.


DOOR VERA DE GEUS

Middels het woningbouwprogramma wil de provincie Zeeland sturing geven aan de bouw van woningen, mede om te voorkomen dat er gebouwd wordt voor leegstand. De huidige provinciale prognose geeft voor Tholen voor de periode 2019-2029 een verwachte woningbehoefte van 1069 woningen aan. Deze aantallen zijn tot stand gekomen op basis van de verwachte jaarlijkse huishoudens-groei in de regio. "Gevolg van de woningbehoefte die blijkt uit de provinciale prognose, is dat alle projecten die op de planning staan doorgang kunnen vinden. Uitsluitend nieuwe plannen waar (ambtelijk) concreet over wordt gesproken zijn opgenomen", zo legt de gemeente Tholen uit. Plannen waar concrete gesprekken over plaatsvinden zijn de plannen aan de Molenweg in Oud-Vossemeer en Simon Lindhoutstraat in Tholen. Voor Molenvliet Zuid zijn 60 woningen opgenomen in plaats van 70, omdat het bestemmingsplan dit maximale aantal toelaat. Voor Luysterrijk in Sint Philipsland zijn echter 21 woningen in plaats van 17 opgenomen.

"Daarnaast is in de woningbouwplanning een ruime ‘post onvoorzien’ opgenomen van 35 woningen per jaar. Hiermee wordt de flexibiliteit van de planning zo hoog mogelijk gehouden. De flexibiliteit van de planning is ook van belang om ruimte beschikbaar te houden voor de eventuele ontwikkeling van woningen op vrijkomende locaties in de kernen. Ook zijn er voor diverse kernenplannen in voorbereiding. Deze plannen zijn nu nog niet concreet genoeg om op te nemen in de planning, maar de post onvoorzien biedt in de toekomst wel ruimte om deze op te nemen", zo besluit de gemeente.

l

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief