Foto: DNA Beeldbank/Laat Zeeland Zien/Jan Kooren

Verkeershinder door inspecties van tien rijksbruggen

Rijkswaterstaat inspecteert in augustus en september tien bruggen in Zeeland. ‘Een inspectie kan tot twee weken duren en zullen het verkeer hinder veroorzaken’, waarschuwt Rijkswaterstaat.


De inspecties helpen om de precieze werkzaamheden en planning te bepalen in aanloop naar toekomstig groot onderhoud, aldus Rijkswaterstaat. De bruggen die worden geïnspecteerd zijn de 2 Bathse bruggen, 2 Kreekrakbruggen, Leidingenbrug, Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug. Deze rijksbruggen zijn gebouwd in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw en verschillende onderdelen naderen het einde van hun levensduur. Alle onderdelen van de brug worden geïnspecteerd: de steunpunten, voegovergangen, betonconstructies, het rijdek, de verflaag, damwanden, elektrotechnische installaties en de terreinen rondom bruggen. Het gaat om visuele inspecties, maar ook om het nemen van betonmonsters, asfaltmonsters en bijvoorbeeld ultrasoon onderzoek van het rijdek.

‘De inspecties leiden voor wegverkeer tot avond- en nachtafsluitingen bij de Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug. Tijdens de inspecties aan de 2 Bathse bruggen, 2 Kreekrakbruggen en de Leidingenbrug wordt verkeer over 1 rijstrook geleid. De hinder betreft niet alleen de wegen die over de brug lopen, ook op de wegen onder bruggen kan er sprake zijn van hinder.’

Van begin augustus tot medio september ondervindt het vaarwegverkeer hinder op het Schelde-Rijnkanaal, en van medio september tot eind september op het Kanaal door Zuid-Beveland. ‘De hinder betreft een tijdelijke vermindering van de vaarbreedte, passage over één oever en een beperking van de vaarsnelheid. Verkeersbegeleiding zal op de inspectielocatie plaatsvinden vanaf een begeleidingsvaartuig.’

Een overzicht van de hinder per brug en de omleidingsroutes is te vinden op rws.nl/inspectiesbruggen. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Voor de scheepvaart is er meer te lezen op www.vaarweginformatie.nl.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief