Foto:

Schrijver uit Poortvliet gaat Brede School Sint-Maartensdijk bouwen

SINT-MAARTENSDIJK - Bouwbedrijf Schrijver uit Poortvliet gaat de nieuwe Brede School in Sint-Maartensdijk bouwen. Dit besluit is genomen na nauw overleg tussen de gemeente Tholen en de schoolbesturen van OcTHO van De Rieburch en VCPOZ van de Juliana van Stolbergschool.


“Bij de aanbesteding heeft bouwbedrijf Schrijver goed aangegeven hoe de toekomstige gebruikers worden betrokken bij het ontwerpproces. Daarnaast heeft bouwbedrijf Schrijver het besef dat het om een vernieuwende opdrachtnemersrol gaat, waarbij diverse keuzes in gemeenschappelijkheid tot stand komen. Naar het zich laat aanzien kan in het voorjaar van 2022 het definitief ontwerp worden vastgesteld. Afhankelijk van definitieve keuzes in het ontwerp van het gebouw en de marktontwikkelingen zal blijken of de realisatie van de brede school binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget gerealiseerd kan worden. Als alles goed gaat, kan de nieuwe school in 2023 in gebruik worden genomen”, aldus de gemeente. 

Werk
‘Bouwbedrijf Schrijver B.V. zet in op een kwalitatief hoogstaande, functionele en duurzame huisvesting met lage exploitatielasten, waarbij de gewenste onderhouds- en energieprestaties van tevoren worden vastgelegd en tijdens de gehele levensduur worden gemonitord. Vanwege deze ambities en om maximale afstemming tussen de diverse benodigde disciplines te waarborgen, is het project aanbesteed als één ‘werk’: één geïntegreerde totaaloplossing voor ontwerp, nieuwbouw, technisch beheer en onderhoud met gegarandeerde energieprestaties.”

Lokale aannemer
Wethouder Peter Hoek heeft de nieuwbouw van de scholen namens de gemeente in zijn portefeuille. Hoek: “We zijn blij met dit resultaat en met het feit dat met een lokale aannemer, want bouwbedrijf Schrijver heeft een vestiging in Poortvliet, snel stappen gemaakt kunnen worden in het concretiseren van het project”. Bestuurder Jan Berends van OcTHO geeft aan: “Dit is een prima keuze, omdat het de voortgang van het ontwerp- en bouwproces ten goede komt.” Bestuurder André Verwijs van VCOPZ sluit zich hier bij aan: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief