<p>Een groepsfoto van het Anna Zorgt reisgezelschap in Parijs.</p>

Een groepsfoto van het Anna Zorgt reisgezelschap in Parijs.

(Foto: Jack Westdorp)

Bestuurders Zorgcoöperatie Anna Zorgt herkiezen Sander Westdorp en Corné Polderman

SINT ANNALAND - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Zorgcoöperatie Anna Zorgt in Gemeenschapscentrum De Wellevaete zijn zowel voorzitter Sander Westdorp als penningmeester Corné Polderman unaniem herkozen voor een nieuwe bestuursperiode. De aanwezige leden gaven hun goedkeuring voor het gevoerde beleid gedurende 2019 en 2020. Het was een bijzondere ALV omdat die van vorig jaar niet door kon gaan vanwege Covid19. De aanwezige leden kregen veel informatie over het verleden, het heden en de toekomst.


“Het is fijn dat we ondanks alle beperkingen en met alle extra maatregelen toch weer de leden persoonlijk hebben kunnen spreken,” aldus voorzitter Sander Westdorp. Uit de overzichten van activiteiten in 2019 en 2020 bleek duidelijk dat Corona veel roet in het eten heeft gegooid. Echter het heeft zeker ook goede dingen naar boven gebracht. Zoals de zeer succesvolle mondkapjesactie, de bijzondere attenties voor vrijwilligers en leden en de aangepaste acties om leden te blijven bereiken. De afgelopen Corona periode heeft per saldo ook meer tijd gevraagd van de vrijwilligers bleek uit de urenoverzichten. Tevens was er in deze periode meer ruimte om de aanbevelingen uit het rapport van neuropsycholoog Behzad Rezaei - die zich onder andere bezighoudt met communityvorming - uit te voeren. Een concreet voorbeeld daarvan is het ontwikkelen van een digitaal platform en de verbreding van het aantal ondersteuners. Tijdens de ledenvergadering stelden vijf nieuwe vrijwillige ondersteuners zich voor. Samen met de twee coördinatoren vormen zij straks het gezicht van Anna Zorgt richting leden en alle inwoners van Sint-Annaland en omstreken.

Tijdens het agendapunt ‘In de schijnwerpers’ kwamen diverse gastsprekers aan bod die vertelden over de stand van zaken bij projecten die lijntjes hebben met Anna Zorgt. Denk daarbij onder andere aan Heerlijckheid Havenzicht waar volgend jaar het dorpsloket wordt geopend, dit als extra ontmoetingsplek naast de huidige ruimte in wooncomplex Annahof. Het StaVoord6 Huis waar vrijwilligers van Anna Zorgt hulp gaan bieden in het boekingsproces. Ook in de schijnwerpers de zeer goed draaiende kringloopwinkel wat een nieuwe bron van inkomsten gaat worden en het digitale platform als een zeer handig middel in de communicatie, met name richting jongere leeftijdsgroepen. Ook de ledenreis naar Parijs kreeg in woord en beeld een podium en haalde de mooie herinneringen weer naar boven.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief