Foto:

Werkateliers Tholen weer van start

THOLEN - Met de mogelijkheid elkaar weer fysiek te ontmoeten zijn in het inspiratiekantoor in het Oude Stadhuis de Werkateliers voor de vitalisering van Tholen Stad weer van start gegaan. Hendrik Kieviet van gemeente Tholen en Martijn Meerman van Plushommes als projectleider Vitalisering Binnenstad ontvangen de deelnemers nu weer fysiek en houden ze op de hoogte van plannen en ideeën vanuit alle kanten van de Thoolse samenleving. ‘De setting van het inspiratiekantoor biedt een goede plaats om van gedachten te wisselen’, aldus Kieviet. Meerman ziet ook de symboliek van de plek: ‘Heden, verleden en de plannen voor de toekomst van Tholen komen hier bij elkaar op de plek waar vroeger ook een centrum vol mensen en energie was’.


Beide heren praten de deelnemers van de Werkgroepen Mensen, Structuur en Gebied, waarin aan de start de deelnemers zijn ingedeeld, bij over verschillende lopende projecten. Ook is er ruimte voor feedback van de deelnemers van de werkgroepen over de zaken die spelen en gespeeld hebben. Zo is er tijdens het eerste overleg onder andere gesproken over de gang van zaken over de Hellingbaan, de routing van Vestetuin naar het Centrum en fietsparkeren in het centrum.

Heb je een idee? Kom ermee!
Er is dus al heel wat gedaan met de input van de deelnemers in de afgelopen tijd.
Zoals de aankleding van de hellingbaan, reparaties aan scheve lantaarnpalen en borden, de bloembakken in het centrum. Met de deelnemers is ook gesproken over de toetreding van Tholen tot de Zuiderwaterlinie. Waar veel bijzondere verhalen verborgen waren, komen ze met samenwerkingen steeds meer naar boven. Met de aanwezige verhalen kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Op hun beurt moeten die zorgen voor het aantrekken van bijvoorbeeld nieuwe winkels of het vormen van samenwerkingen. Kieviet en Meerman luisteren graag naar iedereen die hier een idee over heeft of daaraan werkt. De gemeente kan op haar beurt weer rekening houden met de wensen die er zijn.

Aanmelden werkgroepen
Inwoners en ondernemers die graag willen meepraten en -denken zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de verschillende werkgroepen. Aanmelden kan bij Martijn Meerman via martijn@plushommes.com. Meerman hoopt op betrokkenheid van de Tholenaren: ‘Er speelt veel in Tholen Stad en als je deelneemt in de werkgroepen kun je in een vroeg stadium meepraten.
De bedoeling is dat processen zo sneller doorlopen worden en de wensen van mensen sneller handen en voeten krijgen. Ook moet er gemakkelijker verbinding worden gelegd tussen elkaar. Eventuele aannames en onduidelijkheden zijn dan sneller uit de lucht’.

Er is al veel nieuws
‘Het verzamelen van de ideeën en soms ook combineren ervan met bestaande of ander bedachte initiatieven is een belangrijk onderdeel van wat de werkgroepen kunnen bijdragen aan de vitalisering’, beamen de heren. De geveltuintjes, het ontstaan van het ‘kleinste museum van Tholen’ en dat er bijvoorbeeld nu al vier zichtbare artistieke hotspots zijn in Tholen zijn een goed voorbeeld.
De synergie van wat ondernemers en bewoners bedenken, kan voor inwoners en bezoekers veel woonplezier opleveren. Kieviet spreekt namens de gemeente de wens uit voor een schone, verzorgde binnenstad waar in samenwerking mooie dingen gebeuren die inwoners en bezoekers van Tholen kunnen waarderen.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief