GGD: ‘Mentale gezondheid Zeeuwse jongeren vraagt aandacht’

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 geeft aan dat Zeeuwse leerlingen van het reguliere voortgezet onderwijs afgelopen najaar minder lekker in hun vel zaten. Dat brengt GGD Zeeland dinsdag naar buiten.


“Ruim 4900 Zeeuwse leerlingen, tweede- en vierdeklassers, deden mee aan het onderzoek, en landelijk zo’n 167.000 leerlingen”, aldus GGD Zeeland in een persbericht. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is afgelopen najaar uitgevoerd. “De resultaten geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende ondersteuning.”

Veerkracht

In vergelijking met de meting in 2019 zaten jongeren volgens de GGD afgelopen najaar minder lekker in hun vel. “In 2019 gaf 83 procent van de Zeeuwse leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn. Afgelopen najaar was dit percentage gedaald naar 77 procent. Daarnaast voelde bijna vier op de tien jongeren (39 procent) zich in het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst soms tot altijd eenzaam, is 28 procent van de Zeeuwse jongeren psychisch ongezond en heeft 22 procent van de tweede- en vierdeklassers een aantal keer of vaak suïcidegedachten gehad.” In vergelijking met de rest van Nederland scoren Zeeuwse jongeren vergelijkbaar op het mentaal welbevinden.

Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. “Van de Zeeuwse leerlingen maakte 71 procent tijdens de coronaperiode minstens één van deze gebeurtenissen mee. Achttien procent gaf aan hier nog last van te hebben. Hoewel voor het merendeel van de leerlingen de impact van de gebeurtenissen tijdens de coronaperiode beperkt lijkt te zijn, heeft een klein deel van de leerlingen (7 procent) een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten.” Dit is voor Zeeuwse leerlingen niet anders dan landelijk, aldus GGD Zeeland. “Dat blijkt uit de resultaten van de vragen die de posttraumatische stressklachten meet. Leerlingen met ernstige psychosociale klachten vormen een kwetsbare groep.”

Om de veerkracht, het vermogen om te herstellen van een ingrijpende ervaring zoals de coronaperiode, te meten is onder andere gevraagd of jongeren na een moeilijke periode snel herstellen. “Voor twee derde van hen geldt dit. Tot slot geeft iets meer dan de helft van de Zeeuwse leerlingen aan dat zij veel vertrouwen hebben in hun toekomst.”

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief