Wethouder Peter Hoek heeft de begroting gepresenteerd
Wethouder Peter Hoek heeft de begroting gepresenteerd (Foto: )

Lasten stijgen minimaal voor burgers

THOLEN - De financiële toekomst voor Tholen ziet er positief uit. Dat blijkt uit de begroting die wethouder Peter Hoek afgelopen week heeft gepresenteerd. Natuurlijk zijn er de nodige voor- en nadelen, maar uiteindelijk verwacht de wethouder het komende jaar met een kleine plus af te sluiten.


Eén van die nadelen in de begroting zijn de meerkosten voor lonen en salarissen van gemeenteambtenaren. "Onlangs is het CAO voor rijksambtenaren vastgesteld en je ziet daar een flinke stijging in de salariskosten. Die trend zet meestal door bij het CAO van de gemeenteambtenaren", legt wethouder Hoek uit. Daarom is besloten om hiervoor nog eens 100.000 euro extra te begroten. Ook de pensioenkosten gaan naar verwachting het komende jaar stijgen, daarom heeft de gemeente daarvoor nog eens 50.000 euro extra apart gehouden.

Meevallers

Gelukkig zijn er ook financiële meevallers. De gemeente kan 225.000 euro bijboeken uit rentevoordeel en omdat er het afgelopen jaar minder mensen een uitkering hebben ontvangen, heeft de gemeente ook daar een voordeel van twee ton. "In de Kadernota stond opgenomen dat we 190.000 euro uit de Algemene reserves wilde halen om onze ambities waar te maken. De raad heeft aangegeven dat ze dat geld liever in de spaarpot willen laten zitten, en daar hebben we dus ook naar geluisterd. Er is genoeg ruimte in deze begroting om dit te schrappen, maar het gaat niet ten koste van onze ambities." Sterker nog, het college heeft een bedrag van 49.000 euro beschikbaar gesteld om de komende tijd voortvarend aan de slag te gaan met hun ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. "Dit stond eigenlijk pas gepland voor 2021, maar er was in de begroting ruimte om dit nu al op te pakken."

Risico's

Al met al spreekt de wethouder van een gezonde financiële gemeente en ook op de langere termijn staat de gemeente er goed voor. In 2028 verwacht de wethouder een overschot te hebben van bijna vijf ton. "Maar, we hebben genoeg speelruimte om eventuele klappen op te vangen. De afgelopen jaren hebben we ingezet op het afdekken van mogelijke risico's en daar blijven we ook de komende jaren naar kijken. De risico's blijven op dit moment gelijk, maar de spaarpot om ze eventueel mee op te vangen wordt steeds groter, dus dat is positief."

Vaste lasten

De vaste lasten voor de inwoners van de gemeente Tholen stijgen het komende jaar nauwelijks. Het beleid in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat Tholen tot de dertig procent goedkoopste gemeenten behoort. Dat wil het college de komende jaren handhaven. Er zit echter wel een klein addertje onder het gras. "In het regeerakkoord is afgesproken dat de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt verhoogd met honderd miljoen euro per jaar. In het Belastingplan 2019 wordt daarom een relatief fotse verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting voorgesteld. Deze zal consequenties hebben voor d ebegroting van gemeenten en daarmee dus ook voor de hoogte van de afvalstoffenheffing." De gemeente verwacht deze extra kosten in 2019 nog zelf op te kunnen vangen, maar vanaf 2020 draait mogelijk de burger op voor deze kosten. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715748458&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/tholen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief