De gemeente gaat samen met de bewoners het woonwagenkamp onder handen nemen
De gemeente gaat samen met de bewoners het woonwagenkamp onder handen nemen (Foto: Gertrude Snoei)

Gemeente aan de slag met woonwagenkamp

THOLEN - De gemeenteraad van Tholen wordt deze week gevraagd om in te stemmen met de startnotitie Plan van Aanpak voor het woonwagenkamp aan de Oudelandsedijk. Daarnaast wordt gevraagd om een bedrag van 50.000 euro voor de inhuur van een extern bureau, omdat de gemeente zelf niet de benodigde kennis en kunde in huis heeft. Het Plan van Aanpak moet ervoor zorgen dat het woonwagenkamp weer schoon, heel en veilig wordt.


"Het huidige beeld van de gestalde zaken op het 'sloopterrein' en het diffuse beeld op de standplaatsen met betrekking tot energieleverantie, leefbaarheid en openbare orde en veiligheidsrisico's stroken niet met het beeld dat de gemeente heeft bij een schone, hele en veilige locatie", stelt de gemeente Tholen. En daarom wil de gemeente in samenspraak met de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland én de bewoners van het woonwagenkamp een Plan van Aanpak opstellen.

Gezamenlijke aanpak

Het woonwagenkamp aan de Oudelandsedijk bevindt zich op een terrein dat dateert uit 1974. Er zijn vijf woonwagenstandplaatsen inclusief sanitaire units. Het terrein met hierop de standplaatsen is in bezit van de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland. Het omliggende openbaar gebied zoals de weg, groen en werkterrein is in bezit van de gemeente Tholen. De gemeente zorgt er onder andere voor dat het afval wordt opgehaald en dat het groen wordt bijgehouden. De Stichting beheert en onderhoudt de standplaatsen en voorzieningengebouwen. Gezamenlijk willen zij nu het volledige terrein aanpakken.

Uitgangspunten

In de startnotitie Plan van Aanpak zijn al een aantal uitgangspunten genoteerd. Zo willen de stichting en de gemeente ervoor zorgen dat de woonwagenlocatie weer voldoet aan 'schoon, heel en veilig' en de locatie moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook het openbaar gebied moet aangepakt worden, zodat het een passende uitstraling heeft naar de omgeving toe en er mogen geen bedrijfsmatige activiteiten meer op het terrein plaatsvinden. Als uitgangspunt wordt ook aangehouden dat de woonwagenlocatie aangesloten moet zijn op de omgeving, een open structuur moet hebben en van buitenaf zichtbaar moet zijn. "Er komen duidelijke en handhaafbare overgangen tussen openbaar gebied en privéterrein en duidelijkheid in relatie tot de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland over de verhuur van standplaatsen, woonwagens en het beheer ervan. Last but not least wil de gemeente Tholen de relatie en communicatie met bewoners verbeteren door sociaal beheer in te stellen.

Extra woonwagens

Naast de aanpak van de woonwagenlocatie aan de Oudelandsedijk gaat de gemeente Tholen ook een woonbehoefteonderzoek uit (laten) voeren. Op 12 juli 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw beleid vastgesteld omtrent woonwagens. "Een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe beleid vormt de verplichting voor de gemeente zich in te spannen om de woonwagencultuur te behouden en deze wijze van wonen op te nemen in het Volkshuisvestingsbeleid." Daarnaast staat in dit beleid dat een woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn kans moet hebben op een standplaats. "Naar aanleiding van de uitkomst van het woonbehoefteonderzoek wenst de gemeente het aantal woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente Tholen opnieuw te bepalen." Zo kan het zomaar zijn dat er toch een aantal woonwagenstandplaatsen bij gaan komen in de gemeente Tholen.

Als de gemeenteraad instemt met deze startnotitie, wil de gemeente eerst met bewoners en de stichting een zogenaamde nul-meting houden. Daarbij wordt de huidige stand van zaken bekeken. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715748458&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/tholen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief