Foto: Remko Vermunt

Thoolse financiën lijken volledig op orde

  algemeen

THOLEN - De gemeente Tholen sluit het jaar 2018 gunstig af. Er is sprake van een positief saldo van ruim een miljoen euro. Meevallers waren er door winst op onder andere woningbouw, algemene grondverkopen en een hogere uitkering van het het gemeentefonds door de Rijksoverheid. Financiële tegenvallers waren er op het gebied van de Jeugdwet en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.


De jaarrekening sluit met een positief saldo van 1.127.000 euro. Daar is het college dan ook positief over. Verder is de structurele exploitatieruimte ten opzichte van de begroting 2018 verslechterd.

Schuld

"Dit komt met name door de (structurele) tegenvallers in het sociaal domein en dan met name jeugdhulp", aldus B&W. "Het weerstandsvermogen is wel verbeterd en voldoet ruimschoots aan de norm. De verbetering is het gevolg van tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties. Deze zijn nodig om de solvabiliteit op een niveau van minimaal 20% te krijgen. De netto schuldquote is ten opzichte van de jaarrekening 2017 verslechterd. Dit komt echter door lagere baten en niet door een toename van de netto-schuld. Ten opzichte van de raming is de netto schuldquote door een lagere netto-schuld juist verbeterd."

Meevallers

Meevallers waren er in 2018 voor de gemeente Tholen onder andere op het gebied van winst op de woningbouw- en bedrijventerreincomplexen (1.285.000 euro), algemene grondverkopen (140.000 euro), een voordeel op de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds (125.000 euro) en meer inkomsten op de toeristen- en forensenbelasting (50.000 euro).

Tegenvallers

Tegenvallers waren er daarentegen ook. Zo was er sprake van een tekort van bijna zes ton op de uitvoering van de Jeugdwet. Dat was ook het geval op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daar was in 2018 sprake van en tekort van 250.000 euro. Er waren meer dubieuze debiteuren waardoor de gemeente voor 455.000 euro bij moest springen. Verder waren er hogere kosten en lagere vergoedingen voor het ontwerpen en herzien van bestemmingsplannen. (40.000 euro). Er werd 25000 euro minder onroerende zaakbelastingen betaald dan geraamd en verder was er een nadeel door extra werkzaamheden op het gebied van oeverherstel bij de Veste Tholen.  
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715748458&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/tholen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief