Foto: UWV

Minder WW-uitkeringen in Zeeland in juni; krapte in techniek neemt toe

Het aantal WW-uitkeringen is momenteel op het laagste niveau sinds begin 2020, de steunmaatregelen van de overheid spelen hier een belangrijke rol in. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in juni 2021 met 7% af ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis was de afname 21% (juni 2020-juni 2021). Ook het aantal WW-uitkeringen in de techniek daalde sinds maart 2021 fors, met de sterkste daling in mei 2021 (-10%). UWV verwacht dat de komende tijd de krapte in de techniek verder toeneemt.


Krapte in de techniek neemt toe
In Zeeland nam de vraag naar nieuwe werkkrachten in de techniek het afgelopen jaar toe. In het eerste kwartaal van 2021 ontstonden er 2.350 nieuwe vacatures in de techniek in Zeeland, terwijl dat een jaar eerder nog 1.850 was. Dit is een toename van 27%. In het eerste kwartaal van 2021 nam het aantal ontstane vacatures voor alle beroepen af met -1% (t.ov. het eerste kwartaal van 2020) in Zeeland.

10 tot 15 vacatures per werkzoekende voor veel technische beroepen
In 2019 was de arbeidsmarkt voor technische beroepen in Zeeland zeer krap te noemen. In 2020 daalde de arbeidsmarktspanning voor technische beroepen, als gevolg van de coronacrisis, maar bleef de spanning krap. In het eerste kwartaal van 2021 nam de spanning weer wat toe. Gemiddeld genomen is de krapte voor technische beroepen nog niet op hetzelfde niveau als in 2019, maar blijft er sprake van algehele krapte. Kijkend op beroepsniveau kan de krapte enorm zijn, zo was de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld elektriciens en elektronicamonteurs gedurende heel 2020 zeer krap. In Zeeland zijn er dan ook veel technische beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, waarbij er voor sommige beroepen per direct inzetbare werkzoekende 10 tot 15 vacatures openstaan. Zeer krappe beroepen zijn onder andere: elektrotechnisch ingenieurs, bouwarbeiders afbouw en machinemonteurs. Voor werkgevers is het voor deze beroepen dus erg lastig om geschikt personeel te werven. UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder toeneemt.

Toekomstige ontwikkelingen verhogen vraag naar vakmensen in techniek
Er zijn een aantal ontwikkelingen die bijdragen aan een veranderende vraag naar technisch personeel. De energietransitie kan de komende jaren tienduizenden banen opleveren. Er is nu al een tekort aan vakmensen waardoor de uitdaging om geschikte kandidaten te vinden alleen maar groter zal worden. Ook door ontwikkelingen rondom automatisering en Artificial Intelligence zal er een verschuiving op de arbeidsmarkt te zien zijn. Bestaande functies zullen soms verdwijnen of veranderen en er zullen nieuwe functies ontstaan. Technologische veranderingen vragen om nieuwe vaardigheden. Vaktechnische kennis blijft belangrijk, maar ook vaardigheden rondom het gebruik van ICT tools, kennis van elektro, data lezen en samenwerken worden steeds belangrijker.

Ook werkgevers geven aan dat een tekort aan personeel een groot knelpunt vormt. Uit de recente prognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2026 blijkt dat dit voor een groot aantal technische beroepen zo blijft. Goede vakmensen zijn en blijven moeilijk te vinden. Een kwart van de bedrijven waar sinds het begin van de coronacrisis moeilijk vervulbare vacatures zijn ontstaan, gaf aan dat zij moeite hadden met het invullen van hun vacatures voor technische- en productieberoepen. De landelijke lijst van kansrijke beroepen van UWV laat ook een groot aantal technische beroepen zien.

Zeeuwse initiatieven om de krapte tegen te gaan
In Zeeland lopen diverse initiatieven om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen. Dit is broodnodig, omdat werkgevers in de techniek staan te springen om medewerkers, maar ook om de producten die zij maken én leveren. Zonder personeel immers geen product. De branche is altijd op zoek naar nieuw talent: van installatiemonteur tot projectleider en van klantenservicemedewerker tot praktijkbegeleider. Het WerkgeversServicepunt Zeeland werkt nauw samen met technische werkgevers, opleidingsinstellingen en brancheorganisaties om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
Vacatures

Assistent teamleider

Roosendaal

Lasser / constructeur

Borssele

Kozijnmonteur

Middelburg

C/CE chauffeurs

Bergen op Zoom

Operator Bakker

Roosendaal