Foto: Beeldenbank Laat Zeeland Zien/Xander Koppelmans

Nieuw provinciebestuur wil 'samen verschil maken'

  Actueel

MIDDELBURG - Inspelen op het veranderende klimaat en samen werken aan energietransitie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Dat zijn de vijf grote strategische opgaven waarop de komende jaren focus op moet liggen, volgens de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA. Het is te lezen in het coalitieakkoord 'Samen verschil maken' dat deze partijen vorige week presenteerden.


In 'Samen verschil maken' beschrijven de vier partijen hun visie op Zeeland en hoe ze van daaruit als fracties én als kandidaat-gedeputeerden willen werken: als verbinder van alle partijen in Zeeland, voor alle inwoners van Zeeland. '"Samen verschil maken" is daarmee niet alleen een voornemen, maar ook een uitnodiging aan iedereen die zich wil inzetten voor Zeeland', laat de provincie Zeeland weten.

Werkwijze
In de aanloop naar het coalitieakkoord hebben de vier partijen gesproken met de politieke partijen in Provinciale Staten van Zeeland en allerlei instellingen en maatschappelijke partners. In deze gesprekken ging het over de vraag waar deze partijen, samen met het dagelijks provinciebestuur, het verschil zouden willen maken, aldus de provincie. 'Die werkwijze wil het nieuwe college van Gedeputeerde Staten voortzetten om zo, met zoveel mogelijk betrokkenen, te werken aan een steeds beter Zeeland.'

Opgaven
Het beleid in het nieuwe coalitieakkoord is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. 'Al is er nóg meer aandacht voor de grote opgaven: de energietransitie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, de zichtbaarheid van Zeeland naar buiten en klimaatverandering.' Daarnaast zet het nieuwe college van Gedeputeerde Staten onder meer in op wonen (zoals een goede afstemming tussen vraag en aanbod van woningen), het stimuleren van de regionale (kennis)economie, landbouw en visserij, natuurbehoud en -beleving, leefbaarheid, (provincie)grensoverschrijdende samenwerking, en cultuur en sport.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715808303&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/vlissingen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>