Foto: Leonard Passchier

Vlissingen krijgt 80 miljoen euro van Rijk

VLISSINGEN – Tot en met 2029 ontvangt de gemeente Vlissingen in totaal nog tachtig miljoen euro vanuit het gemeentefonds. Dat staat in het Artikel 12-rapport van de inspecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders laat donderdag weten blij te zijn met deze ‘forse steun’ vanuit de rijksoverheid.
 


Vanwege haar grote financiële problemen - de gemeente Vlissingen heeft 124,5 miljoen euro te veel aan schuld - krijgt Vlissingen extra geld uit het gemeentefonds. Door deze zogenaamde Artikel 12-status staat de gemeente onder financieel toezicht. 

Opknappen

Voor de jaren 2015 en 2016 ontving Vlissingen al een extra uitkering vanuit het Rijk: 5,6 miljoen euro. Om haar schulden te verminderen ontvangt de gemeente voor de periode tot en met 2029 in totaal tachtig miljoen euro. Hiervan is acht miljoen euro voor achterstallig onderhoud. Van dit geld knapt de gemeente wegen, kades en openbaar groen op.

Acceptabel

Vlissingen stelt de schuld van 124,5 miljoen euro in tien jaar weg te werken. De inspecteur adviseert Vlissingen vanaf 2018 tot en met 2029 jaarlijks zes miljoen euro aanvullende bijdrage te geven. De gemeente moet zelf jaarlijks 2,6 miljoen euro bijdragen aan het terugbrengen van haar schulden. ‘Aan het einde van 2029 heeft de gemeente dan weer een licht positieve algemene reserve en zijn de schulden teruggebracht naar een acceptabel niveau’, schrijft Vlissingen in een persbericht.

Bezuinigd

Om uit de rode cijfers te komen heeft Vlissingen al ingrijpend bezuinigd op onder meer cultuur, sport en de ambtelijke organisatie. Ook verhoogt ze de onroerendezaakbelasting (ozb) voor meer inkomsten.

Voor het onderdeel ‘Sociaal Domein’, waaronder bijvoorbeeld de uitvoering van de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, heeft Vlissingen voor 2019 een nieuw Artikel 12-traject
aangevraagd.

Investeren

Het college noemt de financiële steun ‘fors’. De hulp maakt volgens b&w tegelijkertijd de omvang van het probleem duidelijk. Met deze bijdrage zijn niet alle problemen opgelost, aldus het college. Er komen diverse maatschappelijke opgaven aan, zoals het uitvoeren van de klimaatdoelstellingen. Hiervoor moet de gemeente investeren, maar het ontbreekt haar aan de middelen, schetsen b&w.

Gemeenteraad

De Vlissingse gemeenteraad krijgt op dinsdag 11 december een toelichting van de inspecteur op het rapport. Zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Staten van Zeeland moeten binnen twee maanden op het advies reageren. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715808303&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/vlissingen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief