Tarieven

Tarieven
Een overzicht van onze advertentietarieven vindt u in onze tarievenkaart. Deze kunt u eenvoudig bekijken of downloaden door te klikken op de link.

Tarievenkaart 2019
Tarievenlijst 2019
Offerte aanvragen

Banner 
Streetview
NU.nl

Zelf berekenen
Bij de berekening van de plaatsingskosten van een advertentie maakt u allereerst onderscheid tussen een GA en IM. een GA (gewone advertentie) is een advertentie die wordt geplaatst op een advertentiepagina. Een IM (ingezonden mededeling) is een advertentie op een redactiepagina.

Een krantenpagina is ingedeeld in kolommen, waarvan de breedte op een advertentie- en redactiepagina verschilt. De advertentiepagina bevat 7 kolommen. De breedte van een advertentiekolom bedraagt 36 mm. De redactiepagina bevat 5 kolommen. De breedte van een redactiekolom bedraagt 50 mm.

De maximale hoogte van een kolom is in beide gevallen 400 mm. Het formaat van een advertentie wordt uitgedrukt in aantal kolommen x hoogte in mm.

Speciale positie
Voor een advertentie op een redactiepagina (IM) vermenigvuldigt u het formaat van de advertentie met factor 3 voor de binnenpagina, factor 4 voor pagina 3 en met factor 6 voor de voorpagina. Voor een voorpagina Spot advertentie vermenigvuldigt u het formaat met factor 7.

Mm-prijs
De prijs per millimeter voor een advertentie is afhankelijk van het aantal millimeters dat u verwacht af te nemen gedurende het jaar. Hiervoor kan een contract worden afgesloten. Zonder getekend contract is de losse millimeterprijs van toepassing. Voor plaatsing van de ongewijzigde advertentie in dezelfde week in één of meerdere Bodes geldt een doorplaatsingstarief.

Voor advertenties op de voorpagina is géén doorplaatsingstarief van toepassing.

Full colour
De full colour toeslag wordt berekend naar verhouding van het formaat van de advertentie middels een toeslag full colour millimeterprijs.

Samengevat
Samengevat worden de kosten van een advertentie op de volgende manier berekend:

GA ZW*: (aantal kolommen GA x hoogte in mm) =
aantal mm x mm-tarief = prijs advertentie

GA FC*:  (aantal kolommen GA x hoogte in mm)=
aantal mm x (mm-tarief + FC toeslag) = prijs advertentie

IM: (aantal kolommen IM x hoogte in mm x factor 3, 4 of 6) =
aantal mm x mm-tarief (+ evt. FC toeslag) = prijs advertentie

*ZW = zwart wit
*FC = full colour

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715808303&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/vlissingen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief