Ossendrecht vergeet Zuster Marie Adolphine niet

Ossendrecht vergeet Zuster Marie Adolphine niet

OSSENDRECHT – De sterfdag van de heilige Zuster Marie Adolphine is een jaarlijkse feestdag in Ossendrecht, op de eerste zondag op of na 9 juli. De laatste jaren leek er minder animo te zijn voor de processie, maar dit jaar was een duidelijke groei zichtbaar in het aantal mensen. Er kwamen zelfs mensen van buiten het dorp en de gemeente op de verering van de Ossendrechtse af.


Of de groei van het aantal deelnemers aan met name de processie te maken had met de promotie die het bisdom Breda vooraf had ingezet zal nooit duidelijk zijn. Wat wel duidelijk was, was dat er dit jaar door vooraankondigingen in de media meer aandacht voor de jaarlijkse feestdag van Zuster Marie Adolphine gevestigd was. Dat leidde dus tot resultaat. Ans en Rina kwamen uit Roosendaal naar Ossendrecht na er iets over te hebben gelezen. “Ik ben zelf protestant, ben niet bekend met de gebruiken in het Rooms-Katholieke geloof, maar vind dit wel erg bijzonder om mee te maken”, aldus Ans.

Berghoeve

De feestdag begon als vanouds met de gebedstocht vanaf de Adolphinekapel aan het Adolphineplein, gevolgd door de processie door het dorp, een heilige mis in de Ossendrechtse Gertrudiskerk waarna er werd afgesloten met koffie en thee en broodjes in de pastorietuin. Om 9.00 uur begon de gebedstocht door het dorp richting de Berghoeve op Calfven en daarna naar de Gertrudiskerk. Zo’n dertig mensen hadden zich bij de Adolphinekapel verzameld om na een kort gebed een groot deel van de route van het zogeheten Paadje van Kaatje te volgen. Werd er eerst veelal zacht gepraat door de deelnemers, vanaf de Schapendreef werd het een echte gebedstocht, waarbij het ‘Wees gegroet Maria’ werd afgewisseld met het ‘Onze Vader’, gesouffleerd vanuit een auto met luidspreker.

Stilte

Aangekomen bij de Berghoeve op Calfven werd letterlijk een moment stilgestaan bij het leven en de dood van de heilige Zuster Marie Adolphine. Bestuurslid Johan den Ouden van de stichting Zuster Marie Adolphine haalde in een voordracht een passage aan uit een brief van Marie Adolphine aan haar naasten. “Bid veel voor mij, dat ik staande mag blijven onder de standaard van het kruis.” Volgens Den Ouden was dat ook het geval. “Het is de vraag of en hoe wij ons zelf staande kunnen houden. We moeten voldoen aan allerlei eisen, vanuit de omgeving, de maatschappij, het geloof en onszelf. Wat kunnen we doen om zelf staande te blijven? Zuster Marie Adolphine kan daarbij als voorbeeld dienen. Zij koos voor zichzelf en werd zuster en zette zich onbaatzuchtig in voor een ander. Wij kunnen ook onze eigen keuzes maken. Iedereen heeft een eigen weg te gaan, een eigen weg met eigen obstakels. Tijdens deze gebedstocht kan iedereen even stilstaan bij wat hij of zij meemaakt. We kunnen staande blijven in het eigen leven, onder het eigen kruis dat iedereen zelf heeft geplant. Zuster Marie Adolphine kan een inspiratiebron zijn, om onze dromen te verwezenlijken en om samen staande te blijven.”

Eyeopener

De woorden van Den Ouden en de woorden uit de brief kwamen aan bij de aanwezigen. Voor Ans en Rina was de aanwezigheid bij de feestdag een eyeopener. “Het verhaal van Zuster Marie Adolphine is erg bijzonder. We gaan de route van het Paadje van Kaatje zeker nog eens lopen.” Eerst liepen zij nog mee in de processie door het dorp.

Aan aandacht onderweg was er geen gebrek. Veel bewoners langs de route van de processie hadden een beeldje of een portret van hun heilige Zuster Marie Adolphine opgehangen en keken vanuit huis of vanaf straat toe. De heilige Zuster Marie Adolphine is nog lang niet vergeten.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief