Meer begeleiding voor jonge kinderen in Woensdrecht
Foto:

Meer begeleiding voor jonge kinderen in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - In de gemeente Woensdrecht komt meer geld beschikbaar om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Dat is een van de redenen waarom het college van burgemeester en wethouders het onderwijsachterstandenbeleid vernieuwt.

De gemeenteraad van Woensdrecht moet het plan ‘Taal doen we samen’ nog wel goedkeuren. De raad besluit op 1 oktober over het collegevoorstel.


Eerder

In de vernieuwde meerjarenvisie staat het verminderen en voorkomen van taalachterstanden bij kinderen centraal. Hiervoor werkt de gemeente samen met de scholen en kinderopvangorganisaties. Zij zetten vooral in op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De nadruk ligt op de voorschoolse periode, voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. ‘We geloven in preventie, in het vroegtijdig signaleren van mogelijke achterstanden en het op jonge leeftijd bieden van de juiste ondersteuning’, legt wethouder Lars van der Beek uit. ‘Niet alleen op het gebied van taal, maar ook als het gaat om rekenvaardigheden, motorische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer je voor het kind kunt doen.’ Ook ouders kunnen hierbij helpen.

Kansen

Doordat de rijksgelden voor de gemeenten landelijk op een nieuwe manier verdeeld worden, krijgt Woensdrecht een hogere bijdrage. Dat zet de gemeente in om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren en het aantal uren ondersteuning per kind te verhogen. Ook zijn de kwaliteitseisen voor het personeel in het onderwijs en de kinderopvang aangescherpt. ‘We willen kinderen alle kansen geven om zich te ontwikkelen en we gaan voor gelijke kansen voor iedereen’, aldus de wethouder. 

Verbindingen

‘We bouwen voort op de goede basis die we hebben met het To-Taalhuis en de verbindingen tussen de kinderopvangorganisaties, basisscholen, jeugdgezondheidszorg en gemeente.’ Door het onderwijsachterstandenbeleid en laaggeletterdheid hierbij ook te betrekken, is er volgens de wethouder nog meer te bereiken in het voorkomen van achterstanden.’

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief