Foto: Humphrey Hekhuizen

Inwoners blijven strijden voor aanpak hardrijders

OSSENDRECHT - Een paar weken geleden schreef de Woensdrechtse Bode over hardrijders in de gemeente. Dit onderwerp maakte met name in Ossendrecht zoveel los, dat vanuit redactioneel opzicht hier wat mee gedaan moest worden in een vervolgartikel. Een oplossing blijkt echter niet 1,2,3 voorhanden te zijn en dus zal het een weg van lange adem zijn.


Dat er in Ossendrecht grote problemen zijn als het gaat om hardrijders en andere verkeersoverlast, dat moge na jaren wel duidelijk zijn. Zolang het Dorpsplatform Ossendrecht er is, wordt er regelmatig het verkeersprobleem aangekaart. Opvallend is daarbij dat niet alleen de doorgaande wegen een probleem vormen, maar in het gehele dorp overlast wordt ervaren.

Onveilig
Veel inwoners hebben de problemen al diverse keren bij de gemeente aangekaart, maar zij voelen zich over het algemeen niet gehoord. Dat gaat zover dat sommigen zich onveilig voelen in de eigen woonomgeving. “Ik moet mijn fiets op straat zetten als ik mijn stoep wil vegen en de ramen en deuren trillen als zwaar verkeer door de straat rijdt. Het is tot nog toe nog goed gegaan, maar ik houd mijn hart soms vast”, aldus een bewoner van de OLV ter Duinenlaan. Een mevrouw aan de Bevrijdingsstraat meldt dat verkeer hier zo hard rijdt, dat verkeer van rechts geen voorrang krijgt. “Op de hoek met de Paus Joanneslaan staat een grote bus, wat de situatie verder bemoeilijkt. Het gaat tot nog toe echter nog altijd net goed.” Inwoners van de Lievevrouwestraat en de Aanwas vinden zich ook niet gehoord door de gemeente. “We doen regelmatig een melding, maar we worden soms niet eens meer teruggebeld. Moet er nu eerst iets gebeuren, voordat er iets aan de problemen wordt gedaan?”

Meldingen
Volgens gemeentewoordvoerder Sharan Kok van de gemeente Woensdrecht worden meldingen wel degelijk serieus genomen. “We bekijken samen met partners zoals politie, dorpsplatforms en buurtpreventie wat we kunnen doen. Denk aan campagnes en acties waarbij mensen op hun verkeersgedrag worden aangesproken, maar ook handhaving met boetes en verkeersmaatregelen waar mogelijk.” Echter hebben al deze opties haken en ogen. “Handhaving moet bijvoorbeeld op ‘heterdaad’ gebeuren en verkeersmaatregelen of, nog verdergaand, herinrichting van een straat kunnen ook niet zomaar. Je moet altijd rekening houden met bijvoorbeeld de doorgang voor hulp- en busdiensten. Overal versmallingen of hoge drempels maken is niet mogelijk.”
Overigens blijkt vaak bij acties en bij handhaving dat het vaak mensen uit de buurt of het dorp zelf zijn, maar er zijn ook veel Belgische bestuurders die vanuit Essen, door Huijbergen en Ossendrecht, naar hun werk rijden. En er wonen steeds meer Belgen in Ossendrecht, die hier alleen wonen, maar ‘leven’ in België qua werk, school en sociale activiteiten. Dat zorgt volgens sommige Ossendrechtenaren voor extra verkeersbewegingen die eigenlijk onnodig zijn.

Strijdbaar
Volgens Tom Luijks van de werkgroep Verkeer bij het Dorpsplatform Ossendrecht worden problemen regelmatig aangekaart bij de gemeente, maar is het een moeizame weg. “We willen samen kijken naar oplossingen en proberen mee te denken, maar soms mag het ook best iets meer om de inwoners draaien. Laat als gemeente zien dat je mensen hoort en ook alles geprobeerd hebt. Het duurt lang om iets voor elkaar te krijgen, maar wij blijven in ieder geval strijdbaar en de aandacht vestigen op het probleem. Want dat het beter moet, dat is wel duidelijk.”

BIJDRAGE JOSÉ VAN DER WEGEN

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief