<p>Ook op het Glatt-terrein gaat eindelijk gebouwd worden.</p>

Ook op het Glatt-terrein gaat eindelijk gebouwd worden.

(Foto: Humphrey Hekhuizen)

Bouwprojecten in Putte en Huijbergen krijgen impuls

PUTTE/HUIJBERGEN - De gemeente Woensdrecht wil drie bouwprojecten in Huijbergen en Putte een impuls geven. Volgens het College van Burgemeester en Wethouders moet met planologische medewerking aan de projecten de druk op de woningmarkt en de kernen verlicht worden.


Wethouder Hans de Waal lichtte tijdens een persbijeenkomst de plannen toe. “In Putte en Huijbergen is de laatste jaren weinig gebouwd. Dat terwijl er ook in onze gemeente een grote behoefte is aan woningen. Daarom hebben we als college besloten drie plannen versneld in procedure te brengen.” Het gaat daarbij om drie grotere locaties, waarvan eentje in Huijbergen en twee in Putte. “In twee gevallen betreft het een combinatie van deels koop-en deels huurwoningen en detailhandel, in het andere geval gaat het om woonruimte specifiek voor arbeidsmigranten.” In Putte zal er worden gebouwd op de locatie van het voormalige houtbedrijf Sneek Hout bij de entree van Putte, maar ook zijn er plannen voor de langverwachte ontwikkeling van het Glatt-terrein. Voor Huijbergen gaat het om de herontwikkeling van het Canadaplein/Bergsestraat. Voor alle plannen geldt dat mogelijk al vanaf de helft van 2022 gebouwd kan worden.

Bibliotheek
Volgens de wethouder gaat het bij de locatie in Huijbergen om de bouw van een nieuwe supermarkt met voldoende parkeergelegenheid, 13 appartementen en 9 grondgebonden woningen voor zowel starters als senioren. “Het oude gemeentehuis zal dan gesloopt worden, waarna de nieuwe supermarkt daar komt met de appartementen. Daarna zal dan de huidige locatie van de supermarkt gesloopt worden, zodat daar de woningen gebouwd kunnen worden.” In het oude gemeentehuis zit nu nog de bibliotheek gevestigd. Hiervoor wordt nog gezocht naar een andere locatie. “Waar we nu naar kijken is een aanbouw bij MFC De Kloek voor de bibliotheek.” Met het plan in Huijbergen zal de supermarkt in het dorp in ieder geval behouden blijven, terwijl er ook een impuls wordt gegeven aan het woningaanbod in Huijbergen.

Arbeidsmigranten
Een supermarkt zal ook verrijzen in het Putse plan voor Sneek Hout. “Dit plan omvat op papier nu 95 woningen en de bouw van een Lidl-supermarkt. Het plan wordt nog verder ontwikkeld, maar wij willen als gemeente dat er woningen komen voor alle doelgroepen, van senioren tot gezinnen en starters. Met de komst van een Lidl kan bovendien de druk in de dorpskern verlicht worden.” Voor het Glatt-terrein geldt dat de vereiste natuurwetvergunning nu rond is, waardoor ook hier gebouwd mag gaan worden. Wel zal eerst nog bodemsanering moeten plaatsvinden. “Het plan is om hier drie woongebouwen te realiseren met ruimte voor zo’n 450 arbeidsmigranten. Hierdoor zouden zij over meer humane woonomstandigheden beschikken, maar wordt ook de druk op de kernen verlicht, omdat zo hopelijk woonhuizen weer beschikbaar komen.”

Sociale woningbouw
Voor alle plannen geldt dat aan de wettelijke voorwaarden voor bijvoorbeeld stikstof wordt voldaan. De gemeenteraad zal tijdens de komende Opinieraad Ruimte op 26 oktober de plannen bespreken. Als de raad akkoord gaat, kunnen de plannen waarschijnlijk nog behandeld worden volgens de huidige Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). De ontwerp-bestemmingsplannen komen daarna ter inzage te liggen. Overigens wordt in Hoogerheide en Ossendrecht momenteel ook nog gebouwd, vooral in de sociale woningbouw. In Ossendrecht wordt eind dit jaar de oplevering van de sociale huurwoningen in Noordrand verwacht en in Hoogerheide wordt straks gebouwd in de Onderstal en Pastoor van Roesselstraat.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief