Dementie kan een oorzaak zijn van verward gedrag
Dementie kan een oorzaak zijn van verward gedrag (Foto: )

Woensdrecht verbetert aanpak verwarde personen

WOENSDRECHT - Verwarde personen hebben goede hulp nodig. Maar dat is soms lastig, omdat er veel instanties bij betrokken zijn. Daarom hebben diverse regionale en lokale partijen die een rol spelen in de zorg voor personen met verward gedrag recentelijk de afstemming en samenwerking opnieuw tegen het licht gehouden en verstevigd. Dit tot blijdschap van wethouder Lars van der Beek. "We moeten zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt."


Er moet een sluitende aanpak zijn voor personen met verward bedrag. Dat stelt de gemeente Woensdrecht. Daarbij is het belangrijk dat er op een soepele manier kan worden op- en afgeschaald wanneer de situatie daarom vraagt. Daarom zijn alle betrokken partijen met elkaar om tafel te gaan om hun samenwerking te verbeteren, en te verstevigen.

Verwarde mensen

Wethouder van het sociaal domein Lars van der Beek vindt het belangrijk dat er een goede aanpak is, die voorkomt dat er mensen tussen wal en schip vallen. "Er zijn mensen die door psychische problemen, onder invloed van alcohol of drugs of dementie de 'grip' op hun leven dreigen te verliezen. Dit kan zover gaan dat het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Goede hulp is dan geboden", legt hij uit,. "Met de vernieuwde aanpak is heel helder welke partij welke rol heeft en is de situatie leidend voor de hulp en ondersteuning die geboden wordt. We moeten snel kunnen schakelen."

Veiligheid

Verward gedrag kan zowel gevaar opleveren voor een persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving. De veiligheid is daarom een belangrijk aspect van de aanpak. "Als de veiligheid van mensen in het geding is, moeten we adequaat reageren", stelt burgemeester Steven Adriaansen, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. "We gaan met elkaar af op meldingen, analyseren die en nemen passende maatregelen. Maar we gaan in de regio ook preventief te werk met een team dat kwetsbare groepen opzoekt. We proberen hen te begeleiden naar passende zorg en ondersteuning om de situatie waarin zij verkeren te veranderen en het risico op escalatie daarmee te verkleinen."

Meldpunt

Om te zorgen dat alle inwoners van de gemeente de hulp krijgen die zijn nodig hebben, is het belangrijk dat inwoners een belangrijke signalerende functie vervullen. Mensen die zich zorgen maken over of overlast ervaren van iemand die verward gedrag vertoont, kunnen terecht bij het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD West-Brabant via het telefoonnummer 076 528 22 61of via e-mail: meldpunt@ggdwestbrabant.nl. Meldingen die binnenkomen bij de gemeente of bij andere instanties worden overigens evengoed in behandeling genomen. Aan een landelijk meldpunt wordt nog gewerkt.

l 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715834265&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/woensdrecht&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief