Gemeente houdt informatieavond over zonneparken

HOOGERHEIDE -  Op het gebied van duurzame energie valt er nog veel te winnen. Een mogelijkheid is het gebruik van zonne-energie. Om informatie te verzamelen voor een op te stellen Zonneparkenbeleid in Woensdrecht, wordt er op dinsdag 26 februari 2019 een openbare themabijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Daarbij is iedereen van harte welkom.


De gemeente Woensdrecht werkt al langer met inwoners, bedrijven en organisaties aan het duurzaam maken van de gemeente. Er is een Duurzaamheidsvisie 2017-2035 en een concreet Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 vastgesteld. Eén onderdeel hieruit is duurzame energie. Woensdrecht wil in 2035 alleen nog energie uit hernieuwbare bronnen en daarmee onafhankelijk zijn van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen. Door energie waar mogelijk lokaal op te wekken, willen we onafhankelijk zijn van invloeden van buitenaf en worden de kosten van levensonderhoud voor de inwoners verlaagd. Dit wil de gemeente bereiken door enerzijds energieverbruik terug te dringen en anderzijds energie duurzaam op te wekken.

Energietransitie

Het plan om over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen heet ‘energietransitie’. Grofweg zijn er drie keuzes: windenergie, zonne- energie en aardwarmte. Tijdens de themabijeenkomst zal er een algemeen beeld geschetst worden van deze drie mogelijkheden en wordt er specifiek ingegaan op het realiseren van zogenaamde zonneparken of –weides.

Het programma is als volgt:

 19.00 uur Opening door dagvoorzitter mevrouw M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts

19.00 – 19.30 uur Presentatie verzorgd door wethouder Van Agtmaal

19.30- 20.25 uur Discussie en vragen

20.25 - 20.30 uur Schets van de verdere procedure door wethouder Van Agtmaal

20.30 uur Afsluiting door de voorzitter

Wethouder Van Agtmaal: “De avond is bedoeld om informatie te verstrekken en meningen te verzamelen voor een op te stellen Zonnenparkenbeleid in Woensdrecht. In de zomer van 2019 moet dit dan door de gemeenteraad vastgesteld worden. Ik roep iedereen met kennis en/of interesse in dit onderwerp dan ook van harte op om naar de themabijeenkomst te komen. Uw inbreng is van harte welkom!”. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715834265&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/woensdrecht&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief