Foto: Andreas Helmsdorf - Pixelio

Wethouder Johan de Beer is trots op Zundertse begroting

ZUNDERT - De netwerkbegroting 2020-2023 van de Gemeente Zundert is er eentje met een welhaast historisch tintje. Voor het eerst in jaren werd de begroting namelijk unaniem door de raad aangenomen. Wethouder Johan de Beer, die de reëel sluitende begroting van 50 miljoen euro namens het Zundertse college presenteerde, is dan ook zo trots als een pauw.


Dat de begroting op een warm onthaal heeft mogen rekenen, kan volgens wethouder De Beer (portefeuillehouder Financiën) niet los worden gezien van de bestuurlijke en ambtelijke doorontwikkeling welke de Gemeente Zundert de voorbije jaren heeft ondergaan. "Alle schotten tussen de verschillende afdelingen zijn hierbij verdwenen", legt hij uit. "Die ontschotting zie je terug in de begroting. Maatschappelijke vraagstukken worden niet meer per afdeling aangepakt, maar worden integraal benaderd, vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt er iedere dag gewerkt. Dat kun je alleen doen als je organisatie goed is".

Kracht

Wat dat laatste betreft staat de Gemeente Zundert prominent in de schijnwerpers. Niet voor niets werd zij recentelijk genomineerd voor de titel Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019. En al wist de Gemeente Zundert het bij deze verkiezing niet tot finalist te schoppen, de transformatie die zij als organisatie heeft ondergaan is in den lande beslist niet onopgemerkt gebleven. "De gerealiseerde bestuurlijke en ambtelijke doorontwikkeling is nu de grote kracht van de Gemeente Zundert", weet wethouder Johan de Beer. "Het haalt de talenten van onze medewerkers naar boven. Dat is ook ons verhaal. Er is veel belangstelling voor. Binnenkort komen twee gemeenten op bezoek om te zien hoe die doorontwikkeling tot stand is gekomen".

Debat

Het zijn mooie woorden waarmee de wethouder de omarming van de begroting door de raad extra cachet geeft. Toch zorgde de behandeling van de reëel sluitende begroting van 50 miljoen euro bij de behandeling voor een kleine stortvloed aan ingediende amendementen en moties. "Het toont de betrokkenheid van de raad", stelt Johan de Beer. "Er is een goed debat aan voorafgegaan. De ingediende moties en amendementen beschouw ik vooral als pogingen om accenten in de begroting aan te brengen. Een belangrijk deel van de moties en amendementen is verworpen. Sommige suggesties zijn alsnog in de begroting verwerkt".

Niet uitvoerbaar

Zo haalde het onder de noemer 'Eén druk op de knop' ingediende amendement door D66 en OPZ het niet. Via het wijzigingsvoorstel maakten de twee fracties zich sterk voor de realisatie van een realtime statusoverzicht waarbij actuele operationele doelstellingen zouden moeten worden gekoppeld aan inspanningen en begrotingsposten, en dat vóór 1 januari 2020. "Een amendement dat eenvoudigweg niet uitvoerbaar is", aldus wethouder De Beer. "Met één druk op de knop zou je dan op elk moment van de dag inzicht moeten hebben in de begroting. Dat is onmogelijk. Bovendien hebben we daar de traditionele bestuursrapportages en de jaarrekening al voor".

Grensoverschrijdend

Een door dezelfde partijen ingediend amendement met betrekking tot het stimuleren van grensoverschrijdend openbaar vervoer - tussen Zundert en omliggende Belgische buurtgemeenten - daarentegen werd wél aangenomen. Het Zundertse college verplicht zich hiermee onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een dergelijke busverbinding te realiseren en, bij voortduring, alles in het werk te stellen om een dergelijke verbinding in de toekomst daadwerkelijk te realiseren. "Die wens begrijp ik heel goed", aldus wethouder De Beer, "al is het een heel grote uitdaging. Een 'traditionele' busverbinding ligt immers niet voor de hand. Misschien moeten we dan toch andere vormen van mobiliteit zoeken, bijvoorbeeld een buurtbus of een belbus".

Spel

Genoeg moties en amendementen dus waaraan tijdens de langdurige behandeling van de begroting tijd moest worden besteed. Het is onderdeel van het politieke spel, weet de wethouder. "Uiteindelijk echter is de begroting in cijfers ongewijzigd gebleven en unaniem vastgesteld", stelt hij met tevredenheid vast.

Informatie

De volledige begroting is hier digitaal in te zien

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>