Foto: Addo Sprangers

Raad van State: 'Gebiedsverboden Fort Oranje zijn terecht'

RIJSBERGEN - De Raad van State is van mening dat tijdelijke gebiedsverboden die in juni 2017 tijdens de ontruiming van de Rijsbergse camping Fort Oranje werden uitgereikt aan eigenaar Cees Engel en diens raadsman Jeroen Pols terecht zijn.


Dat bleek woensdag tijdens het hoger beroep naar aanleiding van de bezwaren van het tweetal, dat eerder bot ving bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Bij de overname van het beheer over de Rijsbergse camping Fort Oranje door de Gemeente Zundert in juni 2017 werden Cees Engel en zijn staf van het recreatiepark verwijderd. In totaal negen personen - onder wie Engel en Pols - kregen daarbij door de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de duur van drie maanden een gebiedsverbod voor de camping opgelegd 'ter voorkoming van ernstige verstoring van de openbare orde'.

Opvang

Die dreiging was reëel, zo oordeelt het hoogste bestuursrechtscollege. Al had die dreiging uiteraard een kleine voorgeschiedenis. Middels het uitreiken van een conceptbesluit aan Cees Engel stelde het Zundertse college de campingeigenaar op 9 juni 2017 in kennis van het voornemen om onder meer de gebruiksvergunning voor de camping in te trekken en de camping wegens de slechte woon- en leefsituatie ter plaatse voor de duur van een jaar te sluiten. De Gemeente Zundert gaf daarbij aan zich te zullen inspannen voor opvang van de campingbewoners. Als vroegste sluitingsdatum werd hierbij 4 augustus 2017 genoemd, een datum die ook werd gecommuniceerd via een onder de bewoners van de camping verspreide brief en op een bij de camping aangebracht plakkaat.

Sluiting

Cees Engel dreigde echter roet in het eten te gooien en dwarsboomde de plannen van de autoriteiten door op 22 juni een brief onder de bewoners te verspreiden met de mededeling dat zij op 3 juli 2017 om 12.00 uur het terrein moesten hebben verlaten en dat de water- en stroomvoorziening zou worden stopgezet. Deze boodschap liet Engel ook via de media verspreiden. Door Engels mededeling dat Fort Oranje zou worden gesloten werd het opvangplan van de Gemeente Zundert doorkruist en dreigden per 3 juli 2017 de minstens 535 bewoners van de camping dakloos dan wel verstoken van water en stroom te raken.

Gemeentehuis

Daar bovenop zouden Engel en Pols die dag een leidende rol hebben gespeeld bij het aanzetten van bewoners tot het verstoren van de openbare orde. Zo zou raadsman Pols de campingbewoners hebben verteld dat de Gemeente Zundert direct een huis beschikbaar had voor iedereen diezich bij het gemeentehuis zou melden. Ook zou hij hen ongerust hebben gemaakt  en hen per bus hebben laten vervoeren naar het gemeentehuis om daar hun ongenoegen te kunnen uiten. Als gevolg hiervan meldden zich ongeveer 35 bewoners geëmotioneerd bij het Zundertse gemeentehuis, dat hierdoor enige tijd haar deuren moest sluiten. Engel zelf zou fysiek hebben getracht de politie de toegang tot camping Fort Oranje te ontzeggen, iets waar hij pas mee ophield na dreigementen van de politie om hem te arresteren.

Gegrond

Ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde was, gezien de hiervoor beschreven gedragingen, volgens de Raad van State gegrond. De destijds opgelegde  gebiedsverboden zijn in haar ogen dan ook terecht. Het hoger beroep van Engel en Pols is volgens de Raad van State daarom ongegrond.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>