De coronamaatregelen gaan ook de boomkwekerijsector het nodige geld kosten.
De coronamaatregelen gaan ook de boomkwekerijsector het nodige geld kosten. (Foto: Addo Sprangers)

Boomkwekerijsector verwacht miljoenenverliezen door coronacrisis

ZUNDERT - De coronamaatregelen gaan ook de boomkwekerijsector het nodige geld kosten. Een onlangs door Treeport gehouden enquête bevestigt het bij haar reeds bestaande beeld. Toch is er vooralsnog geen reden tot paniek, stelt Treeport-manager David Bömer. "Eerder reden om alertheid te stimuleren".


In totaal 32 leden van Treeport deden mee aan de enquête, bedoeld om de te verwachte schade als gevolg van de genomen coronamaatregelen in te kunnen schatten. De vragen waren zodanig opgesteld dat deze aansluiten op enquêtes van andere organisaties, zo meldt Treeport. De resultaten zijn daarmee volgens Treeport direct bruikbaar voor haar vertegenwoordigers die deelnemen aan de gesprekken die gaande zijn over beperking van de schade, schaderegelingen, schadefondsen enzovoorts.


Omzetdaling

Van de groep respondenten levert vrijwel iedereen aan kwekerijen en collega's, iets meer dan de helft via het retailkanaal en een kwart aan de institutionele markt (grootverbruikers). Het percentage dat aan het buitenland levert is meer dan 90%, met - in volgorde van verschijning - België, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als meest genoemde landen. Van de deelnemers aan de enquête verwacht 40% op korte termijn een omzetdaling van minder dan 25%. Een omzetdaling van 25 tot 49% valt volgens iets meer dan een kwart van de groep te verwachten. De overige 25% vreest een omzetdaling tussen 50 en 100%.

Scenario's

Treeport heeft haar leden een tweetal scenario's voorgelegd voor zowel het nog lopende leverseizoen als voor seizoen 2020-2021. Het eerste scenario houdt in dat de huidige maatregelen nog een tijd doorgezet zullen worden. Het tweede scenario gaat uit van het instellen van een volledige lockdown. Bij het eerste scenario (huidige maatregelen), bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn meer dan 5,5 miljoen euro. In geval van een lockdown wordt een omzetverlies gevreesd van meer dan 10 miljoen euro. Vooruitblikkend naar volgend jaar zien de respondenten het eveneens niet al te rooskleurig in. Bij voortzetting van de huidige maatregelen is de verwachting bijna 3,5 miljoen euro aan lagere voorverkoop. Een volledige lockdown tempert de toekomstverwachting daarentegen met een omzetkrimp van ruim 8,5 miljoen euro.

Wanbetalingen

Ook het risico op wanbetalingen neemt naar verwachting van de respondenten toe. Zo geeft 60% aan wanbetalingen te verwachten. De respondenten verwachten bij het eerste scenario dat bijna 1,7 miljoen euro niet of erg laat betaald zal worden. Een bedrag dat volgens de verwachting bijna verdubbeld zal worden bij een lockdown.

Beeld

Geen al te positieve verwachtingen dus. "De coronacrisis gaat de boomkwekerijsector ontegenzeggelijk geld kosten", weet Treeport-manager David Bömer. "Een aantal bedrijven mist omzet of ziet omzet verschoven worden. Voor ons als Treeport was het van belang om vast te stellen of het beeld dat wij zelf hebben overeenkomst met dat van de leden. Dat blijkt het geval, al zijn de genoemde cijfers met betrekking het te verwachten omzetverlies natuurlijk niet keihard. De ene ondernemer kijkt door een somberder bril naar de huidige situatie, een ander staat er weer positiever in".

Representatief

Toch noemt David Bömer de uitkomsten van de enquête representatief. "Al is er in mijn ogen vooralsnog geen reden tot paniek. Eerder reden om alertheid te stimuleren en de zaken serieus aan te pakken. Zo zullen boomkwekers, mochten zij straks aanspraak moeten maken op schaderegelingen, ervoor moeten zorgen dat zij hun verliezen kunnen aantonen. Hun administratie zal dus op orde moeten zijn. Maak ook foto's. Zorg er op individueel niveau ook voor om je bedrijf op orde te houden, want er komt straks ook weer een situatie dat alles weer moet worden opgestart. Daarnaast moet je er op macroniveau aan proberen bij te dragen dat de economie verder draait. Zorg er dus voor dat je personeel en je leveranciers worden betaald. We zullen het met zijn allen uit moeten zitten".

Input

Al is de zorg om de volksgezondheid op dit moment misschien nog wel de grootste, maakt David Bömer duidelijk. "Zorg voor je medewerkers en neem beschermingsmaatregelen. Daar begint het mee. En blijf uiteraard aandacht schenken aan je bedrijf". Treeport blijft ondertussen zorg dragen voor de belangenbehartiging van haar leden. David Bömer: "We trekken daarbij samen op met Land-en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Via onder meer onze enquête zorgen we voor belangrijke input die door LTO Nederland weer wordt meegenomen naar de onderhandelingen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIES